search_api_autocomplete

Transparantie van de financiële markten

Een FSMA-medewerkster volgt de beurstransacties

Beleggers hebben correcte informatie nodig over ondernemingen om met kennis van zaken een beleggingsbeslissing te nemen. De FSMA ziet erop toe dat de informatie van beursgenoteerde ondernemingen getrouw, nauwkeurig en oprecht is en tijdig en op een correcte manier ter beschikking wordt gesteld van het brede publiek. De FSMA ziet eveneens toe op de correcte en transparante werking van de markten waarop deze ondernemingen genoteerd zijn. Daarnaast controleert de FSMA de informatie van niet-beursgenoteerde ondernemingen op het ogenblik dat zij een openbare uitgifte van effecten doen om geld op te halen bij beleggers.

 • Toezicht op de verrichtingen van genoteerde vennootschappen

  Uitgiften en noteringen

  Verschillende dossiers in verband met openbare overnamebiedingen

   

 • Toezicht op de gereglementeerde informatie van genoteerde vennootschappen

  196 emittenten

  Toezichtsbenadering

  Duurzaamheidsrapportering door de Belgische genoteerde vennootschappen: vooruitgang maar ruimte voor verbetering

  Toepassing van het European single electronic format (ESEF)

  De FSMA legt minimumstandaarden vast voor de beursintroductie van SPAC’s

   

 • Toezicht op de verrichtingen van niet-genoteerde vennootschappen

  15 uitgifteprospectussen in 2020

  De informatienota’s

   

 • Toezicht op de financiële markten
   

Lees meer ...