search_api_autocomplete

Wetgeving en regelgeving

Een FSMA-medewerkster werkt op een laptop

De FSMA is nauw betrokken bij het omzetten van nieuwe wetgeving en het opstellen van nieuwe regels voor de financiële sector. In dit hoofdstuk staat een overzicht van de belangrijkste nieuwe ontwikkelingen in 2021.

  • Bijzondere mechanismen

  • Koninklijk besluit ‘harmonisatie’

  • Geharmoniseerde crowdfundingregeling

  • Omzetting van het ‘MiFID Recovery Package’

  • Grensoverschrijdende distributie van instellingen voor collectieve belegging

  • Aanpassing van de sectorale toezichtswetten aan het WVV
     

Lees meer ...