search_api_autocomplete

Bestrijding van financiële inbreuken

Een FSMA-medewerkster geeft een presentatie

Een inbreuk op de financiële wetgeving kan door de FSMA worden bestraft met een administratieve sanctie in de vorm van een geldboete, opgelegd door een onafhankelijke sanctiecommissie, of kan leiden tot een minnelijke schikking.

  • Onderzoek van de dossiers en rol van de auditeur

  • Opening van 26 nieuwe onderzoeksdossiers in 2022

  • Mogelijkheid tot minnelijke schikking

  • Enkele minnelijke schikkingen afgesloten in 2022

  • Gerechtelijke procedures

  • De internationale dimensie van de bestrijding van financiële inbreuken
     

Lees meer ...