search_api_autocomplete

Bescherming van het aanvullend pensioen

FSMA-medewerkers praten in de coffee-corner

De FSMA staat in voor het toezicht op de aanvullende pensioenen die werknemers en zelfstandigen kunnen opbouwen in het kader van hun beroepsactiviteiten. Het beheer van deze pensioenen van de tweede pijler gebeurt via verzekeringsondernemingen of pensioenfondsen. De FSMA controleert of deze pensioeninstellingen en hun inrichters de sociale wetgeving van de tweede pensioenpijler naleven. Naast dit sociaal toezicht oefent de FSMA ook een prudentieel toezicht uit op de pensioenfondsen. Dit betekent dat de FSMA waakt over de financiële gezondheid en de passende organisatie van deze instellingen.

 • Sociaal toezicht

  • Aanvullende pensioenreserves nemen kaap van 100 miljard euro
  • Controles, onderzoek en consumentenbevraging
  • Klachtenbehandeling, informeren, reguleren en adviezen
 • Prudentieel toezicht

  • Overzicht, resultaten en herstelmaatregelen
  • Stresstest, onderzoek, advies en inspectie

 

Lees meer ...