search_api_autocomplete

Toezicht op de financiële dienstverleners

Twee FSMA-medewerkers werken samen op een computer

Elke consument moet kunnen vertrouwen op zijn financiële onderneming. Die moet degelijk zijn en haar medewerkers integer en bekwaam. De FSMA controleert verschillende types van ondernemingen in de financiële sector. De controles slaan op diverse onderwerpen zoals de organisatie en de continuïteit van de bedrijfsvoering, de professionele betrouwbaarheid en deskundigheid van bestuurders, deugdelijk bestuur, de naleving van opleidingsvoorwaarden en de naleving van de wetgeving over witwassen van geld en financiering van terrorisme.

 • Overzicht van de financiële dienstverleners

  • Financiële dienstverleners met vergunning van de FSMA
  • Financiële dienstverleners met inschrijving bij de FSMA
  • Financiële dienstverleners met registratie bij de FSMA
  • Financiële dienstverleners met Europees paspoort
    
 • Toezicht op de tussenpersonen

  • Actie tegen de commercialisering van bepaalde multimediaverzekeringen
  • De FSMA schrapt 248 tussenpersonen uit de registers
  • Gebruik van valse diploma’s door kandidaat-tussenpersonen
  • Geen fit & proper zonder transparantie
  • Harmonisatie van de kennisvereisten voor de verschillende categorieën van de tussenpersonen
  • Beroepskennis van tussenpersonen: online-examens definitief erkend
  • Collectieve inschrijvingen beëindigd
  • PCP in kredietbemiddeling: uitbreiding definitie
  • De FSMA zet in op administratieve vereenvoudiging
    
 • Toezicht op kredietgevers, crowdfunding en andere dienstverleners

  • Verplichte inschrijving van bepaalde aanbieders van diensten met virtuele valuta
  • Behandeling van vergunningsdossiers van crowdfundingplatformen
    
 • Strijd tegen witwassen van geld en financiering van terrorisme

  • Centralisatie van de bevoegdheden bij de FSMA
  • Organisatie van de eerste editie van de AMLCO DAY
  • Diversiteit van de controles en informatieverstrekking aan de onderworpen entiteiten
    
 • Toezicht op beheervennootschappen van beleggingsfondsen en vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies

  • Beheervennootschappen van beleggingsfondsen
  • Vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies
  • Geschiktheid aandeelhouders van vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies
  • Uitbesteding clouddiensten beter monitoren
  • Uitbestedingen vereisen de juiste omkadering met het oog op het behoud van een passende organisatie
  • De FSMA beoordeelt hefboomfinanciering bij AICB’s
  • Afwijking van regels voor prudentiële consolidatie van beleggingsondernemingsgroepen

 

Lees meer ...