search_api_autocomplete
Home

Dossierbeheerder voor de dienst Toezicht op de tussenpersonen en de financiële dienstverleners en antiwitwasbeleid

Wil je als dossierbeheerder bijdragen aan het vertrouwen in de financiële sector en de bescherming van de consument?

Kom ons FSMA-team versterken!

En word dossierbeheerder voor de dienst ‘Toezicht op de tussenpersonen en de financiële dienstverleners en antiwitwasbeleid’.

Waar kom je terecht?

Iedereen die activiteiten als tussenpersoon, kredietgever of financiële dienstverlener wil uitoefenen, moet vooraf een inschrijving in de registers van de FSMA aanvragen. Eens ingeschreven, moet elke tussenpersoon, kredietgever of financiële dienstverlener alle wettelijke inschrijvingsvoorwaarden permanent naleven. De dienst ‘Toezicht op de tussenpersonen en de financiële dienstverleners en antiwitwasbeleid’ staat in voor het toezicht op deze ondernemingen, zowel bij de controle op hun inschrijvingsaanvraag als in het kader van het doorlopend toezicht op hun activiteiten.

Dossierbeheerders spelen een belangrijke rol bij het dagelijkse reilen en zeilen van de dienst. Ze voeren verschillende ondersteunende taken uit voor een multidisciplinair team met juristen en economisten. Ze zijn het aanspreekpunt voor de tussenpersonen en voeren diverse taken uit in verband het toezicht op deze ondernemingen. Op een professionele en respectvolle manier communiceren, zowel in het Nederlands als in het Frans, is dan ook een must.

Wat houdt je functie in?

Samen met een team van een twintigtal collega’s behandel je, onder toezicht van een team van juristen, de inschrijvingsaanvragen van deze tussenpersonen en zorg je voor de regelmatige opvolging van hun dossiers. Ook sta je de tussenpersonen bij met antwoorden op hun vragen, zowel tijdens het inschrijvingsproces als daarna.

De inschrijvingen verlopen via een online toepassing. De behandeling vangt aan wanneer de kandidaat-bemiddelaar alle vereiste gegevens en documenten heeft opgeladen en de inschrijvingskosten heeft betaald. De klemtoon ligt steeds op een efficiënte kritische toetsing van elke aanvraag aan het geldende wettelijke kader. Daarnaast zal je de juristen ook assisteren bij het beheer van de vergunningsdossiers van kredietgevers, en krijg je de kans aan verschillende andere taken en projecten mee te werken.

Welke kennis, ervaring en competenties heb je te bieden?

 • Je beschikt over een bachelordiploma, bij voorkeur in rechten of in een financiële richting (verzekeringen, bankwezen, accountancy…).
 • Je hebt 1 à 2 jaar ervaring in de financiële sector
 • Je bent vertrouwd met de belangrijkste begrippen en praktijken binnen de financiële wereld of je legt hiervoor een gezonde interesse aan de dag.
 • Je beschikt over goede analytische, synthetische en organisatorische vaardigheden.
 • Je gaat vlot om met nieuwe situaties en je hebt aandacht voor interpersoonlijke relaties.
 • Je kan vlot en professioneel contacten onderhouden met de actoren van de financiële sector en standpunten verdedigen tegenover je gesprekspartners.
 • Je bent vertrouwd met de gebruikelijke Microsoft Office-toepassingen (Outlook, Word, Excel …)
 • Je hebt een grondige kennis van het Nederlands en voldoende kennis van het Frans en het Engels.

Wat bieden wij je?

 • Voltijds werk met een contract onbepaalde duur;
 • Je kan je steentje bijdragen bij de bescherming van de consument;
 • Een competitief salarispakket met tal van extralegale voordelen (waaronder een groeps- en hospitalisatieverzekering, volledige terugbetaling van de openbaarvervoerskosten, budgetvriendelijk bedrijfsrestaurant, bijdrage in het abonnement voor gsm en internet, extra bovenwettelijke vakantiedagen, bank holidays ...);
 • Tal van leer- en ontwikkelingsmogelijkheden;
 • Flexibele uurroosters;
 • Goede work/life balans (mogelijkheid tot telewerk);
 • Mogelijkheid tot interne mobiliteit;
 • Vlotte bereikbaarheid in centrum Brussel.

 

Merk op dat elke medewerker van de FSMA onderworpen is aan een strikte deontologische code en gebonden door het beroepsgeheim.