Nieuws & Waarschuwingen

Advies n° 39 van de commissie voor aanvullende pensioenen betreffende het ontwerp-KB tot het behoud van de pensioenopbouw en de risicodekkingen bij tijdelijke werkloosheid wegens COVID-19

Nieuws
News article
19/05/2020

Op vraag van de minister van pensioenen heeft de Commissie het ontwerp van Koninklijk Besluit tot het behoud van de pensioenopbouw en de risicodekkingen verbonden aan de beroepsactiviteit, van de werknemers in een situatie van tijdelijke werkloosheid wegens het coronavirus COVID-19 en het bijhorend verslag aan de Koning aan een analyse onderworpen. Het resultaat van deze oefening is te vinden in haar advies n° 39. De tekst van het ontwerp van Koninklijk Besluit werd finaal opgenomen als hoofdstuk 3 in de wet van 7 mei 2020 houdende uitzonderlijke maatregelen in het kader van de COVID-19-pandemie inzake pensioenen, aanvullende pensioenen en andere aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid (BS 18.05.2020, p. 35.756).