search_api_autocomplete
Home

Advies over een ontwerp koninklijk besluit tot vaststelling van informatieplichten in hoofde van de verzekeraar met betrekking tot kosten op verzekeringsproducten die in aanmerking komen voor belastingverminderingen

Nieuws
Informatie: de letter i, afgebeeld in een blauwgrijze cirkel op een lichtgrijze achtergrond

Op vraag van de heer Pierre-Yves Dermagne, Vice-eersteminister en minister van Economie en Werk, heeft de Commissie voor Verzekeringen op 24 mei 2024 een advies verleend (DOC/C2024/2), over een ontwerp koninklijk besluit tot vaststelling van informatieplichten in hoofde van de verzekeraar met betrekking tot kosten op verzekeringsproducten die in aanmerking komen voor belastingverminderingen als bedoeld in artikel 1451, 2° en 5° Wetboek van inkomstenbelastingen 1992”.