search_api_autocomplete
Home

Advies over het ontwerp van koninklijk besluit over de arbeidsongevallenverzekering voor de zelfstandige medewerkers

Nieuws
Informatie: de letter i, afgebeeld in een blauwgrijze cirkel op een lichtgrijze achtergrond

De Commissie voor Verzekeringen heeft op 22 mei  2023 een advies verleend  (DOC/C2023/2), op vraag van de heer Pierre-Yves Dermagne, Vice-eersteminister en minister van Economie en Werk, betreffende het opstellen van een ontwerp van koninklijk besluit over de arbeidsongevallenverzekering voor de zelfstandige werkers van digitale platformen.