search_api_autocomplete
Home

Advies van de Commissie voor Verzekeringen over de verzekering BA motorrijtuigen

Nieuws
Informatie: de letter i, afgebeeld in een blauwgrijze cirkel op een lichtgrijze achtergrond

Op vraag van de Vice-Eersteminister en Minister van Economie en Werk heeft de Commissie voor Verzekeringen een ontwerp van wet opgesteld tot omzetting van de Europese richtlijn (EU) 2021/2118 tot wijziging van de Richtlijn 2009/103/EG van 16 september 2009 betreffende de verzekering tegen de wettelijke aansprakelijkheid waartoe de deelneming aan het verkeer van motorrijtuigen aanleiding kan geven en de controle op de verzekering tegen deze aansprakelijkheid, evenals tot aanpassing van artikel 2bis van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen inzake de vrijstelling van de verzekeringsplicht voor sommige motorrijtuigen.