search_api_autocomplete
Home

Brexit: feedback statement voor de verzekeringstussenpersonen

Nieuws
Brexit: een puzzel met een ontbrekend stukje.  De puzzel is de vlag van de Europese Unie met in het midden de Britse vlag en het woord Brexit met een vraagteken

In het kader van de Brexit hebben een aantal vennootschappen naar Belgisch recht die zijn opgericht door (of verbonden met) een Britse verzekeringstussenpersoon, bij de FSMA een inschrijving als verzekeringstussenpersoon aangevraagd. De FSMA selecteerde 6 van deze vennootschappen op basis van een risicomodel en stuurde hen een vragenlijst om na te gaan of ze voldoen aan de Europese en Belgische regelgeving.

Uit hun antwoorden bleek dat ze gebruikmaken van ‘Secondment’-overeenkomsten: dergelijke overeenkomsten vinden hun oorsprong in het Britse recht en voorzien in een overname, door de Belgische vennootschap, van het personeel van de Britse verzekeringstussenpersoon. De feedback statement brengt de context van de Brexit en de gevolgen ervan voor de verzekeringstussenpersonen in herinnering en licht ook de huidige regelgeving toe. De FSMA vestigt de aandacht van de verzekeringsdistributeurs in het bijzonder op het verbod om een beroep te doen op niet-ingeschreven tussenpersonen, alsook op de gevolgen als dit verbod niet wordt nageleefd.