search_api_autocomplete
Home

Consultatie over de praktijkgids inzake informatienota’s

Nieuws

De FSMA heeft een praktijkgids opgesteld over de inhoud en de beschikbaarstelling van informatienota’s met betrekking tot aanbiedingen van beleggingsinstrumenten.

In tegenstelling tot een prospectus, maakt een informatienota niet het voorwerp uit van een a priori controle door de FSMA. Gelet op de beperkte schaal van de verrichtingen waarvoor een informatienota moet worden opgesteld, kunnen de verantwoordelijken voor de informatienota  hierbij niet steeds genieten van extern advies of professionele begeleiding. Deze praktijkgids heeft tot doel om als leidraad te dienen bij het opstellen van informatienota’s voor deze verrichtingen van kleinere omvang.

Meer bepaald wenst de FSMA met deze praktijkgids te communiceren over de geldende regels en de interpretaties, verwachtingen en aanbevelingen van de FSMA inzake de inhoud en de beschikbaarstelling van informatienota’s. Dit moet de verantwoordelijken voor de informatienota toelaten om tijdig kwalitatieve informatienota’s ter beschikking te stellen van het publiek, wat uiteindelijk de bescherming van de beleggers ten goede komt.

De FSMA organiseert een open consultatie over de praktijkgids. Die loopt vanaf 01/02/2023 tot en met 15/02/2023. De consultatie richt zich tot alle spelers uit de financiële sector en in het bijzonder vertegenwoordigers van emittenten die informatienota’s publiceren. Reacties kunnen ingediend worden op het elektronisch adres consult1@fsma.be.