search_api_autocomplete
Home

EIOPA en ESMA-documenten in verband met de geschiktheidstest

Nieuws
Informatie: de letter i, afgebeeld in een blauwgrijze cirkel op een lichtgrijze achtergrond

Sinds 2 augustus 2022 maken de duurzaamheidsvoorkeuren van de cliënt deel uit van de te verzamelen informatie in het kader van de geschiktheidstest (suitability test) onder MiFID II.

De Boards of Supervisors van EIOPA en ESMA, waaraan de FSMA deelneemt, hebben over dit onderwerp respectievelijk een ‘guidance’ en ‘guidelines’ goedgekeurd die financiële ondernemingen zou moeten ondersteunen bij de implementatie van deze nieuwe vereisten. U kan deze teksten terugvinden op de website van EIOPA en van ESMA.

De ESMA-guidelines zullen worden vertaald en de bevoegde nationale autoriteiten zullen twee maanden de tijd krijgen om te bevestigen of ze voornemens zijn deze richtsnoeren te integreren in hun toezichtspraktijken.