search_api_autocomplete
Home

FSMA publiceert jaarverslag en brengt kosten van fondsen en beleggingen van retailbeleggers in beeld

Persbericht
FSMA-medewerkers praten voor het FSMA-gebouw

De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) heeft vandaag haar jaarverslag 2023 gepubliceerd. De voorzitter van de FSMA, Jean-Paul Servais, gaf op een webinar toelichting over twee markante thema’s die in het verslag aan bod komen. Het gaat om de kosten van beleggingsfondsen en het gebruik van data-analyse voor het in kaart brengen van de beleggingen van de Belgische retailbeleggers in aandelen, ETF’s en opties.

Consumenten die wensen te beleggen in fondsen moeten rekening houden met instapkosten, beheerskosten en andere administratie- of exploitatiekosten. Deze kosten hebben een aanzienlijke impact op het rendement dat ze kunnen behalen. De kosten zijn dus bepalend voor de value for money die ze kunnen realiseren. 

De FSMA ziet erop toe dat fondsen value for money bieden. Aanbieders van fondsen moeten consumenten perspectief bieden op reëel rendement en geen ongerechtvaardigde hoge kosten aanrekenen. Twee jaar geleden presenteerde de FSMA hierover een eerste studie. Een update van deze studie wijst uit dat de kosten van fondsen licht geëvolueerd zijn. 

De FSMA raadt consumenten aan om zeker hun huiswerk te maken wanneer ze value for money willen krijgen als ze beleggen in een fonds. ‘Om waar voor hun geld te krijgen, moeten consumenten de kosten van verschillende fondsen goed met elkaar vergelijken en hun impact op het eindrendement in kaart brengen,’ zegt Jean-Paul Servais. 

Naar aanleiding van de voorstelling van het jaarverslag presenteerde de FSMA ook statistieken over de investeringen van de Belgische retailbelegger. Deze zijn gebaseerd op een data-analyse van de rapportering over beurstransacties. De studie brengt een aantal markante evoluties in beeld:

  • Beleggen in exchange traded funds (ETF’s) wordt steeds populairder. Vooral jongeren beleggen steeds vaker in zulke indextrackers.
  • Belgische retailbeleggers hebben een zeer beperkt aantal aandelen in portefeuille. Meer dan één op drie handelde in slechts één aandeel.
  • Van de groep nieuwe beleggers die tijdens de Covidcrisis in 2020 in de beurs stapten, was in 2023 nog slechts een derde actief als belegger.

Meer informatie vindt u in de presentatie van het webinar en in een videoboodschap, waarin Jean-Paul Servais toelichting geeft bij de belangrijkste onderwerpen van het jaarverslag. 

Het volledige jaarverslag 2023 kan u raadplegen op de website van de FSMA