search_api_autocomplete
Home

FSMA publiceert nieuwe voorstellingsbrochure

Persbericht

De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) heeft een brochure gepubliceerd om zich voor te stellen. De brochure legt beknopt uit wat de FSMA is, wat haar missie is en hoe ze die ten uitvoer brengt.

‘Met de publicatie van deze brochure willen we kort voorstellen welke missie en bevoegdheden de FSMA opgedragen heeft gekregen via de recente ‘Twin Peaks’-hervorming van het financiële toezicht in België, hoe de FSMA haar missie uitvoert en hoe we georganiseerd zijn,’ stelt FSMA-voorzitter Jean-Paul Servais.

De FSMA is sinds 1 april 2011 de opvolger van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen (CBFA). De FSMA is, naast de Nationale Bank van België, één van de twee toezichthouders op de Belgische financiële sector.

De FSMA heeft zes grote bevoegdheidsdomeinen toegewezen gekregen:

  • toezicht op de genoteerde vennootschappen en de financiële markten;
  • toezicht op de financiële producten;
  • toezicht op de naleving van de gedragsregels door de financiële instellingen;
  • toezicht op financiële dienstverleners en tussenpersonen;
  • toezicht op de aanvullende pensioenen;
  • bijdragen tot de financiële vorming.

Deze zes bevoegdheidsdomeinen en de coherentie tussen deze bevoegdheden worden in de brochure meer gedetailleerd toegelicht. De brochure legt ook uit hoe de FSMA haar missie ten uitvoer brengt, op welke manier ze georganiseerd is en wat haar waarden en actiemiddelen zijn.

De brochure kan geraadpleegd worden op de website van de FSMA (www.fsma.be). Een papieren versie kan op aanvraag bekomen worden door gebruik te maken van het bestelformulier.