search_api_autocomplete
Home

FSMA verduidelijkt regels over crowdfunding

Persbericht

De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) publiceert op haar website toelichting in verband met crowdfunding. De toelichting is bestemd voor zowel wie een crowdfunding-initiatief wil opzetten als voor wie geld wil investeren via crowdfunding.

'Het aantal initiatieven inzake crowdfunding is toegenomen. Daarom is het nuttig de toepasselijkheid van de verschillende financiële wetgevingen op crowdfunding te verduidelijken en ook de consumenten te wijzen op de geldende regels en op de mogelijke risico's die zij lopen,' stelt Jean-Paul Servais, de voorzitter van de FSMA.

De term 'crowdfunding' verwijst naar initiatieven waarbij vaak via internet geld bij het publiek wordt opgehaald voor een specifiek doel. Het basisidee van crowdfunding is dat vele consumenten een klein bedrag investeren en dat deze kleine investeringen samen een project financieren.

Afhankelijk van de modaliteiten van het crowdfunding-initiatief, kunnen verschillende financiële wetgevingen van toepassing zijn, zoals de wetgeving inzake prospectussen, beleggingsdiensten, instellingen voor collectieve belegging,... Om promotoren van crowdfundingprojecten wegwijs te maken in welke wetgeving mogelijk van toepassing is op hun project, heeft de FSMA op haar website een mededeling en overzichtelijke schema's gepubliceerd.

Daarnaast heeft de FSMA ook een mededeling gepubliceerd om de consument meer uitleg te verschaffen over wat crowdfunding is en waar hij op moet letten bij investeringen in crowdfunding-projecten.