search_api_autocomplete
Home

Informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiëledienstensector

Nieuws
Informatie: de letter i, afgebeeld in een blauwgrijze cirkel op een lichtgrijze achtergrond

Deze mededeling FSMA_2021_06 informeert de ondernemingen over de inwerkingtreding van de Europese Verordening (EU) 2019/2088 betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiëledienstensector (ook 'Disclosureverordening' of 'SFDR' genoemd). Zij verduidelijkt de regels die enerzijds van toepassing zijn op de ondernemingen, en anderzijds op de producten, alsook de verwachtingen van de FSMA in dat verband. Deze regels treden in werking op 10 maart 2021.

De FSMA is aangesteld als de bevoegde autoriteit om toezicht te houden op de bepalingen van de Verordening. Zij ziet erop toe dat de informatie die de ondernemingen publiceren over duurzaamheid, correct, duidelijk, niet-misleidend, toereikend en transparant zijn om aldus elk risico op ‘greenwashing’ te vermijden.