search_api_autocomplete
Home

IOSCO buigt zich over normen voor duurzaamheidsrapportering

Nieuws

De voorzitter van de FSMA, Jean-Paul Servais, nam deel aan de recente Board van IOSCO, de internationale organisatie van beurstoezichthouders, waarvan hij ondervoorzitter is.

Het leidinggevend comité van IOSCO boog zich over de voorstellen van de International Sustainability Standards Board (ISSB) over internationale normen voor duurzaamheidsrapportering voor ondernemingen. IOSCO is verheugd over de positieve reacties die de voorstellen te beurt vallen.

Als voorzitter van de Monitoring Board van de IFRS Foundation beklemtoonde Jean-Paul Servais de cruciale rol die de ISSB zal spelen om de duurzaamheidsrapportering te stroomlijnen en zo bij te dragen tot een betere informatieverstrekking aan de markt en de beleggers.

De Monitoring Board van de IFRS Foundation, die samengesteld is uit publieke autoriteiten, oefent toezicht uit op de IFRS Foundation, waarvan de ISSB deel uitmaakt.

Het persbericht en de tussenkomst van Jean-Paul Servais vindt u hier.