search_api_autocomplete
Home

Meer dan 3.500 documenten op online-databank STORI

Persbericht

De online-databank STORI telt al meer dan 3.500 documenten, gepubliceerd door beursgenoteerde vennootschappen. STORI, dat staat voor STorage Of Regulated Information, wordt beheerd door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) en werd begin 2011 gelanceerd.

'STORI heeft als grote voordeel dat alle gereglementeerde informatie van genoteerde vennootschappen gecentraliseerd wordt en uniform raadpleegbaar is. Bovendien kan de informatie niet meer aangepast of verwijderd worden. Met de meer dan 3.500 documenten in de database werkt STORI volledig naar verwachting', stelt FSMA-voorzitter Jean-Paul Servais.

STORI bevat de gereglementeerde informatie die sinds begin 2011 werd openbaar gemaakt door de vennootschappen die genoteerd zijn op Euronext Brussel en Alternext. Gereglementeerde informatie die door de vennootschappen wordt ingediend bij de FSMA, wordt onmiddellijk en automatisch op STORI ter beschikking gesteld.

Op STORI kunnen, naast kwartaal-, halfjaarlijkse en jaarlijkse informatie, ook de occasionele persberichten van de vennootschappen worden teruggevonden (openbaarmaking van koersgevoelige informatie, van informatie vervat in transparantiekennisgevingen enz.). Ook oproepingen tot algemene vergaderingen en dividendberichten kunnen geconsulteerd worden.

De gereglementeerde informatie kan via de zoekfuncties op STORI op meerdere manieren worden opgezocht (per vennootschap, per periode, volgens het type van informatie, ...). STORI is raadpleegbaar via stori.fsma.be.

Met de creatie van STORI heeft de FSMA uitvoering gegeven aan het koninklijk besluit van 23 februari 2010, dat de FSMA aangewezen heeft als de instelling die instaat voor de centrale opslag van gereglementeerde informatie in de zin van de Europese transparantierichtlijn.