Nieuws & Waarschuwingen

Minnelijke schikking - Amundi Asset Management SAS

Persbericht
News article
13/05/2019

De minnelijke schikking bestaat uit de betaling van een bedrag van 60.000 euro en een nominatieve bekendmaking op de website van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA).

Amundi SAS, een in Parijs gevestigde vennootschap met een AMF-vergunning als vennootschap voor vermogensbeheer, heeft documenten gepubliceerd over een compartiment van de SICAV naar Luxemburgs recht Amundi Funds, die bestemd waren voor het Belgische beleggerspubliek.

De FSMA heeft vastgesteld dat één van die documenten – een informatiefiche – een jaarlijkse rendementsdoelstelling van 7% vermeldde. In de aanloop naar de goedkeuring van de documenten had de FSMA de betrokken vennootschap echter expliciet gevraagd die vermelding te schrappen. Deze hield immers een subjectieve beoordeling in en creëerde rechtstreeks of onrechtstreeks een positief gevoel over het gecommercialiseerde product. Die rendementsdoelstelling sloot bovendien niet langer aan bij het in de wettelijke documentatie van het compartiment omschreven beleggingsbeleid.

De FSMA heeft geoordeeld dat de vermelding van de rendementsdoelstelling misleidend was en een inbreuk vormde op verschillende wettelijke bepalingen. Zij onderstreept dat de informatiefiche een document is dat een invloed kan hebben op de beslissing van beleggers om al dan niet tot inschrijving over te gaan. Het onderzoek van de FSMA heeft evenwel niet uitgewezen dat de inbreuk opzettelijk zou zijn gepleegd. Bovendien heeft de vennootschap de fout onmiddellijk gecorrigeerd nadat zij er door de FSMA van in kennis was gesteld.

De procedure van de FSMA mondde uit in een minnelijke schikking. In het kader van haar administratief sanctiebeleid kan de FSMA een minnelijke schikking aanvaarden indien de betrokkene aan het onderzoek meewerkt. In dit dossier bestaat de minnelijke schikking uit de betaling van 60.000 euro en een nominatieve bekendmaking op de website van de FSMA.

U kan de volledige tekst van deze minnelijke schikking raadplegen op de website van de FSMA.