search_api_autocomplete
Home

Minnelijke schikking met Bank Degroof Petercam NV

Persbericht

De minnelijke schikking bestaat uit de betaling van 800.000 euro en een nominatieve publicatie op de website van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA).

Aanleiding voor de minnelijke schikking zijn de vastgestelde tekortkomingen in hoofde van Bank Degroof Petercam NV bij de toepassing van de MiFID I- en de MiFID II-reglementering.

Bank Degroof Petercam NV verstrekt onder meer beleggingsadvies- en vermogensbeheerdiensten aan retailklanten. Om die reden is zij sinds 3 januari 2018 onderworpen aan de bepalingen van de MiFID II-reglementering[1]. Eerder was zij onderworpen aan de bepalingen van de MiFID I-reglementering. Krachtens die reglementeringen is en was Bank Degroof Petercam NV verplicht de gedragsregels na te leven in verband met de geschiktheidstoetsing van dergelijke diensten.

Tijdens haar onderzoek heeft de FSMA elementen ontdekt die, volgens haar, tekortkomingen vormen. Die tekortkomingen betroffen onder meer de volgende verplichtingen:

  • de verplichting om bepaalde informatie in te winnen bij retailklanten, onder meer over hun kennis, en om daarmee rekening te houden bij de geschiktheidstoetsing van de diensten;
  • het verbod voor de onderneming om zich te baseren op informatie die retailklanten haar verstrekken, als zij weet dat die informatie kennelijk verouderd is;
  • het verbod om retailklanten onjuiste of misleidende informatie te bezorgen, onder meer over het feit dat rekening wordt gehouden met hun kennis van eenvoudige financiële instrumenten;
  • de verplichting om over een passende bedrijfsorganisatie te beschikken die het mogelijk maakt de naleving van de wettelijke en reglementaire bepalingen te garanderen.

Het onderzoek van de FSMA mondde uit in een minnelijke schikking. De minnelijke schikking bestaat uit de betaling van 800.000 euro en een nominatieve publicatie op de website van de FSMA.

Ook heeft Bank Degroof Petercam NV voornoemde tekortkomingen verholpen door haar procedures aan te passen en haar operationele teams te versterken. Verder heeft zij een schadevergoeding voorgesteld aan bepaalde retailklanten, voor wie de aanbevolen of uitgevoerde transacties ongeschikt bleken in het licht van hun geactualiseerde risicoprofiel.

In het kader van haar administratief sanctiebeleid kan de FSMA een minnelijke schikking aanvaarden indien de betrokken onderneming meewerkt aan het onderzoek. De volledige tekst van deze minnelijke schikking kan u terugvinden op de website van de FSMA.

 


[1]  Meer informatie over MiFID II vindt u in deze brochure van de FSMA.