search_api_autocomplete
Home

Minnelijke schikking met De Naeyer R. en C. BVBA

Persbericht

De minnelijke schikking bestaat uit de betaling van een bedrag van 2.500 euro en een nominatieve bekendmaking op de website van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA).

De aanleiding voor de minnelijke schikking houdt verband met een overtreding van de wetgeving inzake verzekeringen.

Wie in België de activiteit van verzekeringsdistributie of verzekeringsbemiddeling[1] uitoefent, moet vooraf bij de FSMA zijn ingeschreven in het register van de verzekeringstussenpersonen. Verzekeringsondernemingen mogen enkel een beroep doen op ingeschreven tussenpersonen.

De Naeyer R. en C. BVBA stelde gedurende een aantal maanden na haar schrapping op 19 april 2017 uit het register van de verzekeringstussenpersonen handelingen van verzekeringsbemiddeling in samenwerking met vijf Belgische verzekeringsondernemingen. De vennootschap verstrekte bovendien onjuiste informatie aan de FSMA over haar activiteiten na de schrapping.

De FSMA stelde een procedure in tegen De Naeyer R. en C. BVBA en één van haar zaakvoerders. Deze procedure mondde uit in een minnelijke schikking. In het kader van haar administratief sanctiebeleid kan de FSMA een minnelijke schikking aanvaarden indien de betrokkenen meewerken aan het onderzoek.

De minnelijke schikking bestaat uit de betaling door De Naeyer R. en C. BVBA van een bedrag van 2.500 euro en een nominatieve publicatie op de website van de FSMA.

De volledige tekst van deze minnelijke schikking is beschikbaar op de website van de FSMA.

 


[1]     Deze term werd tot 28 december 2018 gebruikt.