Nieuws & Waarschuwingen

Neerlegging van informatienota’s (wet van 11 juli 2018)

Nieuws
News article
20/07/2018

De FSMA licht in een mededeling de praktische modaliteiten toe voor de neerlegging van de informatienota bij de FSMA conform de wet van 11 juli 2018 op de aanbieding van beleggingsinstrumenten aan het publiek en de toelating van beleggingsinstrumenten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt. De informatienota moet uiterlijk op het moment waarop zij beschikbaar wordt gesteld voor het publiek, bij de FSMA worden neergelegd.