search_api_autocomplete
Home

Nieuwe regelgeving voor crowdfundingdienstverleners

Nieuws
Crowdfunding

De wet van 23 februari 2022 ter tenuitvoerlegging van bepaalde aspecten van de Verordening (EU) 2020/1503 inzake crowdfundingdienstverleners onderwerpt de in de verordening bedoelde crowdfundingdienstverleners aan het toezicht van de FSMA.  De wet van 18 december 2016 tot regeling van de erkenning en de afbakening van crowdfunding wordt dus volledig vervangen door deze nieuwe regelgeving.

Elke kandidaat crowdfundingdienstverlener die onder het toepassingsgebied van de verordening valt, kan vanaf nu een vergunningsaanvraag indienen.

De FSMA-website is aangepast en bevat:

  • de nieuwe FAQ’s betreffende de vergunningsvoorwaarden en gedragsregels ;
  • de formulieren die de FSMA u ter beschikking stelt om de voorbereiding van het vergunningsdossier te ondersteunen.

Zie onze rubriek Crowdfunding.