search_api_autocomplete
Home

Onderzoek naar schuldsaldoverzekeringen bij consumentenkrediet

Persbericht

De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) heeft het eerste deel afgerond van een onderzoek naar schuldsaldoverzekeringen die verkocht worden bij een consumentenkrediet. Uit eerste vaststellingen blijkt dat dergelijke producten duur zijn voor de geboden dekking.

Een schuldsaldoverzekering voor een consumentenkrediet zorgt ervoor dat het resterende saldo van het krediet niet meer afgelost moet worden wanneer de kredietnemer overlijdt. Consumentenkredieten worden aangegaan voor de aankoop van bijvoorbeeld een wagen, huishoudtoestellen, elektronica, … Deze kredieten worden, in vergelijking met een woonkrediet, voor kleinere bedragen en kortere looptijden afgesloten. Een schuldsaldoverzekering is dus vooral nuttig voor mensen die op korte termijn een hoog overlijdensrisico lopen.

Uit een analyse van het aantal schadegevallen in de periode 2011-2015 blijkt dat verzekeraars slechts in 0,24 procent van de bestaande contracten een schadevergoeding uitkeerden.

In de betrokken periode ontvingen de ondernemingen die het voorwerp uitmaken van het onderzoek jaarlijks gemiddeld ongeveer 65 miljoen euro premies. Slechts 12 procent daarvan diende voor uitkering van schadevergoedingen. Bij één verzekeraar bedroeg dit slechts 1,16 procent; bij andere verzekeraars benaderde dit 20 procent.

Meer dan de helft van het premiebedrag, 35 miljoen euro of 53 procent, ging naar de betaling van kosten en commissielonen. Bij één verzekeraar maakten de kosten en commissielonen meer dan 70 procent uit van de premies die de verzekeringnemers betaalden.

De resterende 35 procent van het premiebedrag is winst voor de verzekeringsonderneming, met uitzondering van eventuele beperkte premies die de verzekeraar betaalt aan een herverzekeraar.

Uit de eerste vaststellingen van het onderzoek is ook gebleken dat er zelden duidelijk gecommuniceerd wordt over het bedrag van de commissielonen. Bovendien kunnen de hoge vergoedingen er toe leiden dat de verkopers van deze verzekeringen – die in heel wat gevallen ook als verkoper van het consumentenkrediet optreden - het belang van de cliënten onvoldoende centraal stellen.

In het kader van haar onderzoek bekijkt de FSMA niet alleen de duidelijkheid van de algemene voorwaarden en de transparantie van de kostenstructuur. Ze gaat ook de kwaliteit en transparantie van de publiciteit controleren. Dit onderdeel van het onderzoek is nog niet afgerond; over de resultaten hiervan zal later gecommuniceerd worden. 

De FSMA wacht de volledige resultaten van het onderzoek echter niet af om erop te wijzen dat deze producten duur zijn voor de dekking die ze bieden. Wie een consumentenkrediet aangaat, doet er dus goed aan zich af te vragen of hij een dergelijke schuldsaldoverzekering nodig heeft.

Raadpleeg ook Wikifin.be voor informatie en tips over schuldsaldoverzekeringen bij consumentenkrediet.