search_api_autocomplete
Home

Praktijkgids voor IBP’s over de implementatie van IORP II

Nieuws
Informatie: de letter i, afgebeeld in een blauwgrijze cirkel op een lichtgrijze achtergrond

De Europese richtlijn IORP II verplicht toezichthouders om hun toezicht op een vooruitziende en risicogebaseerde benadering te baseren en hierover transparant te communiceren door de wetgeving en algemene krijtlijnen van het toezicht te publiceren. EIOPA heeft in dat kader zelf een aantal Opinions gepubliceerd.

In die context heeft de FSMA de praktijkgids over de implementatie van IORP II en de Opinions van EIOPA inzake governance en risicobeheer op haar website gepubliceerd.

De FSMA licht in deze praktijkgids haar verwachtingen toe over de toepassing van de governanceregels. Daarnaast vermeldt de FSMA ook een aantal voorbeelden van goede praktijken.

De tekst is deels gebaseerd op de ontwerpcirculaire governance waarover de FSMA in 2019 een open consultatie heeft gehouden. De FSMA heeft bij het bijwerken van de tekst rekening gehouden met de naar haar mening pertinente opmerkingen en suggesties uit die consultatie.

De praktijkgids besteedt in het bijzonder aandacht aan risicobeheer. Zo somt ze de mogelijke risico’s op waarmee een instelling voor bedrijfspensioenvoorziening (IBP) te maken kan hebben. Daarnaast gaat de praktijkgids dieper in op voorbeelden van instrumenten en methodes die de IBP kan aanwenden om de geïdentificeerde risico’s te beoordelen, te beheren en te rapporteren. Ten slotte komt de ORA oefening (eigen risicobeoordeling of own risk assessement) die de IBP’s minstens om de drie jaar moeten uitvoeren, uitvoerig aan bod.