search_api_autocomplete
Home

Publicatie door ESMA van een verklaring inzake duurzaamheidsinformatie die in het prospectus moet worden opgenomen

Nieuws
Informatie: de letter i, afgebeeld in een blauwgrijze cirkel op een lichtgrijze achtergrond

De FSMA vraagt de aandacht van emittenten en hun raadgevers voor de verklaring die ESMA gepubliceerd heeft over duurzaamheidsinformatie die in het prospectus moet worden opgenomen.

Met deze verklaring wil ESMA duidelijkheid scheppen over de duurzaamheidsinformatie die emittenten moeten verstrekken, zowel in prospectussen over effecten met aandelenkarakter als in prospectussen over effecten zonder aandelenkarakter met ESG-doelen of -kenmerken (ecologische, sociale en governancecriteria) (de zogenaamde ‘groene’ obligaties), op grond van de Prospectusverordening en haar Gedelegeerde Verordeningen. Ook de definitieve voorwaarden komen aan bod.

ESMA richt deze verklaring weliswaar aan de toezichthouders, maar raadt ook emittenten en hun raadgevers aan om er rekening mee te houden wanneer ze een prospectus opstellen, vooral waar het informatie over duurzame ontwikkeling betreft.