Nieuws & Waarschuwingen

Publicatie van een standpunt over de draagwijdte van de verplichte vereffening van het aanvullend pensioen bij pensionering

Nieuws
News article
23/03/2018

De FSMA heeft een standpunt gepubliceerd over de draagwijdte van de verplichte vereffening van het aanvullend pensioen op het moment van wettelijke pensionering. Volgens haar mag een pensioeninstelling hierbij geen specifieke kosten in rekening brengen. Tevens kan er geen sprake zijn van afkoop, ook al zou de vereffening van het aanvullend pensioen ten gevolge van de wettelijke pensionering plaatsvinden vóór de contractueel afgesproken pensioenleeftijd. Dergelijke vereffening is immers louter de uitvoering van een wettelijke verplichting. Het betreft met andere woorden geen opzegging van de overeenkomst door de verzekeringnemer, zoals omschreven in bijlage 2, punt 24 van het KB Leven.