search_api_autocomplete
Home

Q&A’s over de inwerkingtreding van de gedelegeerde verordening tot aanvulling van de SFDR-verordening

Nieuws
FAQ: een man houdt tijdens een presentatie zijn Ipad bij de hand, de laatste slide toont een afbeelding of er nog vragen zijn

De FSMA heeft een mededeling opgesteld over de inwerkingtreding van Gedelegeerde Verordening (EU) 2022/1288 van de Commissie van 6 april 2022 tot aanvulling van de SFDR met technische normen. De mededeling heeft de vorm van Q&A's en heeft onder meer betrekking op de inhoud en presentatie van de informatie met betrekking tot het promoten van ecologische of sociale kenmerken en doelstellingen voor duurzame beleggingen in precontractuele documenten, op websites en in periodieke verslagen.

Deze Q&A's bundelen de reeds door de Europese Commissie en de Europese toezichthouders gepubliceerde verduidelijkingen terzake en lichten de verwachtingen van de FSMA hieromtrent toe.