search_api_autocomplete
Home

Standpunt over passendheids- en geschiktheidsbeoordeling bij vruchtgebruik

Nieuws
Standpunten: een laptop met het FSMA-logo op het scherm afgebeeld

Gereglementeerde ondernemingen verstrekken beleggingsdiensten aan een waaier van cliënten. In sommige gevallen is de eigendom daarbij opgesplitst tussen vruchtgebruik en naakte eigendom. Veelal zijn zowel de vruchtgebruiker als de naakte eigenaar cliënt.

Voor de toepassing van de gedragsregels brengt dit een aantal uitdagingen met zich mee.  Wie geniet de beleggingsdienst: de vruchtgebruiker of de naakte eigenaar? Bij wie moet de onderneming informatie inzamelen voor de passendheids- of geschiktheidsbeoordeling? Op wie heeft de informatie betrekking? De gedragsregels en de richtsnoeren van ESMA bevatten hier geen specifieke richtlijnen over. 

Lees hier het FSMA-standpunt