search_api_autocomplete
Home

Update van de mededeling met betrekking tot de jaarlijkse activiteitenverslagen van de AMLCO

Nieuws
Informatie: de letter i, afgebeeld in een blauwgrijze cirkel op een lichtgrijze achtergrond

De FSMA heeft haar mededeling FSMA_2020_12 van 6 oktober 2020 geüpdatet. De mededeling bevat de informatie die moet worden opgenomen in het jaarlijkse activiteitenverslag van de AMLCO. Een kopie van dit verslag, opgesteld ter attentie van de effectieve leiding en het wettelijk bestuursorgaan, moet systematisch aan de FSMA worden bezorgd.


De mededeling is geactualiseerd om te verduidelijken dat de FSMA de AMLCO’s vraagt om haar een kopie van hun verslag te bezorgen uiterlijk op 15 mei volgend op het jaar van de betrokken verslagperiode. Dit geldt niet voor de verzekeringstussenpersonen, die dit verslag ter beschikking moeten houden van de FSMA.


De analyse van deze rapporten is één van de toezichtsinstrumenten waarover de FSMA beschikt. Dit is een belangrijke informatiebron voor de FSMA in het kader van de uitvoering van haar AML/CFT-controleacties.