search_api_autocomplete
Home

Vrijwillig overnamebod van UCB op UCB

Persbericht

KENNISGEVING BEKENDGEMAAKT DOOR DE FSMA MET TOEPASSING VAN ARTIKEL 7 VAN HET KONINKLIJK BESLUIT VAN 27 APRIL 2007 OP DE OPENBARE OVERNAMEBIEDINGEN

De FSMA maakt, met toepassing van artikel 7 van het koninklijk besluit van 27 april 2007 op de openbare overnamebiedingen, de kennisgeving openbaar die zij, overeenkomstig artikel 5 van voornoemd besluit, op 2 september 2013 heeft ontvangen en waaruit blijkt dat de vennootschap UCB N.V., een naamloze vennootschap naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel gelegen te Researchdreef 60, B-1070 Brussel en ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Brussel onder het nummer 0403.053.608 voornemens is een onvoorwaardelijk openbaar bod uit te brengen tot omruiling van 250.000 van de 750.000 5,75% vastrentende obligaties (ISIN-code: BE6000431112) met vervaldatum 27 november 2014 die door UCB zijn uitgegeven op 27 november 2009 (hierna, de « Bestaande Obligaties »), in ruil voor door UCB nieuw uit te geven 5,125% vastrentende obligaties met nominale waarde van 1.000 euro en (ISIN-code: BE0002200666) met vervaldatum op 2 oktober 2023 (hierna, de “Nieuwe Obligaties”), voor een maximumbedrag van 250 miljoen euro (hierna, het “Ruilbod”). Houders van Bestaande Obligaties die worden uitgewisseld in het voorgestelde Ruilbod zullen Nieuwe Obligaties ontvangen met een nominale waarde van 1.000 euro en een rendement van 5,125% (bruto) per jaar, welke rente uit drie onderdelen bestaat (i) 4,461% (wat overeenstemt met het brutorendement voor een nieuwe 10-jarige obligatie uitgegeven a pari door UCB, zoals door de Aanbieder geraamd) + (ii) 0,564% (wat overeenkomt met de overdracht en spreiding van de niet-gerealiseerde meerwaarde op de Bestaande Obligaties over de 10-jarige looptijd van de Nieuwe Obligatie) + (iii) 0,1% (de premie aangeboden in het Ruilbod). Er zal één Nieuwe Obligatie worden geleverd tegen de afgifte van één Bestaande Obligatie. De rente die sinds 27 november 2012 is verlopen op Bestaande Obligaties die worden ingebracht in het Ruilbod (48,68 euro per Bestaande Obligatie), zal worden betaald op 2 oktober 2013.