search_api_autocomplete
Home

Communicatie over de toepassing van de technische FAQs 5 en 34 van het moratorium

FSMA_Standpunt_2017_03

Recente initiatieven in de internationale, Europese en nationale regelgeving voorzien in een kader of stellen een kader voor om schuldinstrumenten uit te geven die achtergesteld zijn ten opzichte van andere preferente passiva. Deze schuldinstrumenten hebben tot doel om bij afwikkeling de verliezen te dragen en bij te dragen tot de herkapitalisering voorafgaand aan die preferente passiva. Door de uitgifte van deze schuldinstrumenten kan worden voldaan aan de vereisten op het vlak van MREL (Minimum Requirement of Eligible Liabilities) of TLAC (Total Loss Absorbing Capacity).

Naast achtergestelde additional tier 1 of tier 2 schuldinstrumenten wordt vastgesteld dat financiële instellingen schuldinstrumenten uitgeven die geen deel uitmaken van het eigen vermogen, maar niettemin structureel, wettelijk of contractueel achtergesteld zijn ten opzichte van preferente passiva. Het gaat hier om zogenaamde 'tier 3' of 'niet-preferente senior' schuldinstrumenten. De FSMA is van mening dat deze structureel, wettelijk of contractueel achtergestelde schuldinstrumenten achtergesteld zijn in de zin van de technische FAQs 34 en 5 van het moratorium op de commercialisering van bijzonder ingewikkelde gestructureerde producten. Dit betekent dat zij onder het moratorium niet gecommercialiseerd kunnen worden aan niet-professionele cliënten, behalve in het kader van de opt out.