search_api_autocomplete
Home

De vereffening in rente van pensioentoezeggingen van het type vaste bijdragen

FSMA_Standpunt_2019_01

Indien een pensioentoezegging van het type vaste bijdragen, beheerd door een verzekeringsonderneming, voorziet dat de bijdragen worden gestort in een verzekeringsproduct in kapitaal, dan neemt de verworven prestatie, op basis van artikel 52 van het KB Leven, de vorm aan van een kapitaal. In dat geval heeft de aangeslotene recht op de uitbetaling van dat kapitaal door de verzekeraar en kan hij niet worden verplicht om de prestatie in een rente op te nemen. Indien hij dat wenst, kan de aangeslotene die houder is van het recht op een prestatie in kapitaal door de verzekeraar de omvorming van dat kapitaal in een rente vragen overeenkomstig artikel 28, § 1, van de WAP en artikel 19, § 1, van het KB WAP. Dit heeft tot gevolg dat, als het tarief van de verzekeraar niet toelaat het renteniveau te behalen dat uit de toepassing van artikel 19, § 1, van het KB WAP voortvloeit, de inrichter het tekort zal moeten aanvullen.

Als de bijdragen daarentegen worden beheerd in een verzekeringsproduct in rente, dan zal de verworven prestatie, op basis van artikel 52 van het KB Leven, uitsluitend de vorm aannemen van een rente. Artikel 28, § 1, van de WAP en artikel 19, § 1, van het KB WAP zijn in dat geval niet van toepassing omdat er geen sprake is van een omvorming van een kapitaal in een rente.