search_api_autocomplete
Home

Minimumstandaarden voor de structurering van SPAC’s, de informatieverstrekking over de aandelen van SPAC’s en de verhandeling van die aandelen op Euronext Brussels

FSMA_Standpunt_2021_04

Toepassingsgebied

Dit standpunt is van toepassing op de aanbiedingen aan het publiek, de toelating tot de verhandeling en de verhandeling op een van de markten die uitgebaat worden door Euronext Brussels, van aandelen die zijn uitgegeven door SPAC’s, alsook op de commercialisering van die aandelen bij retailbeleggers op het Belgisch grondgebied, voor zover voor die openbare aanbiedingen/toelatingen, krachtens Verordening 2017/1129  (de ‘Prospectusverordening’), de wet van 11 juli 2018  of de ter uitvoering ervan genomen bepalingen, de verplichting geldt om een prospectus te publiceren dat ter goedkeuring van  de FSMA moet worden voorgelegd, of om een informatienota te publiceren.

Structuur

Dit document bestaat uit drie luiken. In het eerste luik wordt het algemene kader van dit standpunt geschetst. In het tweede luik wordt nader ingegaan op de minimumstandaarden. Het derde luik bevat bijkomende aanbevelingen.

Samenvatting/Doelstellingen

De FSMA heeft minimumstandaarden uitgewerkt die een omkadering bieden voor de aanbiedingen aan het publiek, de toelatingen tot de verhandeling en de verhandeling van aandelen die zijn uitgegeven door SPAC’s, alsook voor de commercialisering van die aandelen bij retailbeleggers op het Belgisch grondgebied. Dit standpunt van de FSMA werd voorgelegd aan de sector via een openbare consultatie die op 31 mei 2021 werd afgesloten.

 

Lees hier de volledige tekst van het standpunt.