search_api_autocomplete
Home

Omzetting van een pensioenkapitaal in een tijdelijke en/of uitgestelde rente - Zelfstandigen

FSMA_Standpunt_2018_06

Wanneer een pensioenovereenkomst voorziet dat een prestatie wordt uitgekeerd als kapitaal, dan heeft de zelfstandige of rechthebbende het recht om dit kapitaal om te zetten naar een levenslange rente op grond van artikel 50, § 1 van de WAPZ juncto artikel 3, § 1 van het KB WAPZ.

Voorgaande belet niet dat daarnaast bijkomende omzettingsmogelijkheden kunnen worden voorzien in de pensioenovereenkomst buiten artikel 50, §1 van de WAPZ om, bijvoorbeeld door de zelfstandige het recht te geven te opteren voor een tijdelijke en/of een uitgestelde rente. Dergelijke rentevormen zijn volgens de FSMA niet onderworpen aan de minimumvereisten van artikel 3, § 1 van het KB WAPZ. Dit artikel is immers enkel van toepassing op de rentes die uitvoering geven aan artikel 50, § 1 van de WAPZ, zijnde onmiddellijk ingaande en levenslange rentes.

Het voorzien van bijkomende omzettingsmogelijkheden doet geen afbreuk aan het recht van de zelfstandige om op grond van artikel 50, § 1 van de WAPZ de omzetting van zijn pensioenkapitaal te vragen in een onmiddellijk ingaande en levenslange rente die beantwoordt aan de minimumvereisten van artikel 3, § 1 van het KB WAPZ (zie https://www.fsma.be/nl/opinion/omzetting-kapitaal-naar-rente-welk-rente…).

Het is noodzakelijk dat de pensioeninstelling ondubbelzinnig communiceert, inzonderheid in de pensioenovereenkomst of in de communicatie naar aanleiding van de pensionering, over alle uitbetalingsmogelijkheden, met inbegrip van de mogelijkheid die wordt voorzien in artikel 50, § 1 van de WAPZ (i.e. de mogelijkheid tot omzetting van de pensioenprestatie in levenslange rente).