search_api_autocomplete
Home

Overdracht van reserves in het kader van de WAPBL

FSMA_Standpunt_2021_03

Conform artikel 40, §1 van de WAPBL heeft een bedrijfsleider, wanneer hij ophoudt bedrijfsleider van de inrichter te zijn, het recht om zijn verworven reserves over te dragen naar een pensioeninstelling die de reserves beheert overeenkomstig de WAPBL.

Een nieuwe driepartijenrelatie is hierbij niet noodzakelijk. De bedrijfsleider kan zijn reserves overdragen naar een bilateraal contract met een pensioeninstelling. Bijgevolg kan ook een gewezen bedrijfsleider zijn verworven reserves nog overdragen.

Het volstaat dat de pensioeninstelling waarnaar de reserves worden overgedragen het beheer van deze reserves:

  1. uitoefent conform de sociale verplichtingen opgelegd door de WAPBL (vb. het feit dat de aanvullende pensioenprestatie en de verworven reserves slechts mogen worden vereffend bij de pensionering (artikel 40 van de WAPBL) en de transparantievereisten (artikelen 41 en 42 van de WAPBL)), en
  2. volledig afzondert van het beheer van reserves onderworpen aan een ander regime (WAP, WAPW, WAPZ en WAPZNP).