search_api_autocomplete
Home

Overdracht van reserves in het kader van de WAPZ

FSMA_Standpunt_2021_02

Conform artikel 51 van de WAPZ kan elke aangeslotene, ook deze die niet langer actief is als zelfstandige, meewerkende echtgenoot of helper, te allen tijde zijn pensioenovereenkomst stopzetten en een nieuwe pensioenovereenkomst sluiten bij een andere pensioeninstelling. Hierbij heeft de aangeslotene het recht om zijn reeds opgebouwde verworven reserve over te dragen naar die nieuwe pensioenovereenkomst.

De garantie voorzien in artikel 47, tweede lid van de WAPZ geldt wel enkel op het moment van vereffening van het aanvullend pensioen. Bij een tussentijdse overdracht geniet de verworven reserve deze bescherming dus niet. De pensioeninstelling waarnaar de verworven reserve wordt overgedragen moet op haar beurt de garantie voorzien in artikel 47, tweede lid van de WAPZ slechts toepassen in functie van het nettobedrag dat zij ontvangt en voor zover het aanvullend pensioen finaal bij haar wordt vereffend.