search_api_autocomplete
Home

Pensioentoezegging beheerd door twee pensioeninstellingen

FSMA_Standpunt

Een pensioentoezegging kan worden beheerd door meerdere pensioeninstellingen.

Bij uittreding van een aangeslotene verwittigt de inrichter, ingeval de pensioentoezegging beheerd wordt door meerdere pensioeninstellingen, elke pensioeninstelling afzonderlijk. De procedure van artikel 31 en volgende van de WAP is afzonderlijk van toepassing op elke pensioeninstelling. Het feit dat de pensioenrechten die beheerd worden door één van de pensioeninstellingen vervat zijn in een gereduceerde verzekeringsovereenkomst, speelt daarbij geen rol.

Wat de keuzemogelijkheden van de aangeslotene betreft, moet worden nagegaan of de pensioenrechten die beheerd worden door een van de pensioeninstellingen al dan niet bijdragen in de financiering van een deel van de voordelen die beheerd worden door de andere pensioeninstelling. In dat geval is een aangeslotene die besluit om zijn verworven reserves bij een van de pensioeninstellingen te laten, verplicht om dezelfde beslissing te nemen voor het deel van de verworven reserves dat beheerd wordt door de andere pensioeninstelling. Volgens artikel 32, § 1, 3° van de WAP is een dergelijke beslissing om de pensioenrechten bij de pensioeninstelling te laten immers enkel mogelijk zonder wijziging van de pensioentoezegging. Deze situatie doet zich bijvoorbeeld voor als de persoonlijke bijdragen die gestort worden door de aangeslotenen, worden beheerd door pensioeninstelling Y bijdragen in de financiering van een pensioentoezegging van het type vaste prestaties die beheerd wordt door pensioeninstelling Z. Een ander voorbeeld is de situatie waarbij de pensioenrechten uit het verleden worden beheerd door pensioeninstelling Y, maar bijdragen in de financiering van een pensioentoezegging die inmiddels wordt beheerd door pensioeninstelling Z.

Als de pensioenrechten die beheerd worden door één van de pensioeninstellingen daarentegen niet bijdragen in de financiering van de voordelen die beheerd worden door de andere pensioeninstelling, mag de aangeslotene een verschillende keuze maken per pensioeninstelling. Een voorbeeld van een dergelijke situatie is wanneer de pensioenrechten uit het verleden worden beheerd door pensioeninstelling Y en de pensioenrechten die vanaf een bepaalde datum worden opgebouwd beheerd worden door pensioeninstelling Z zonder dat de pensioenrechten die beheerd worden door Y bijdragen in de financiering van de pensioentoezegging die beheerd wordt door Z. Een ander voorbeeld is wanneer de pensioentoezegging een luik bevat van het type vaste prestaties en een luik van het type vaste bijdragen zonder dat het luik vaste bijdragen bijdraagt in  de financiering van de pensioentoezegging van het type vaste prestaties (artikel 22 van de WAP).