search_api_autocomplete
Home

Uittreding in de loop van het eerste aansluitingsjaar en mededeling aan de uittredende aangeslotene

FSMA_Standpunt

Volgens artikel 17 van de WAP kan in het pensioenreglement of in de pensioenovereenkomst worden bepaald dat de aangeslotene pas na één jaar aansluiting aanspraak kan maken op verworven reserves en prestaties.

Als deze aangeslotene in de loop van het eerste aansluitingsjaar uittreedt, moet hem evenwel uittredingsdocumenten worden verstrekt conform artikel 31 van de WAP. Hij moet in het bijzonder worden ingelicht over het feit dat hij geen pensioenrechten heeft opgebouwd in het kader van het aanvullend pensioen. Het valt aan te raden om de reden daarvan toe te lichten.