search_api_autocomplete
Home

Opleidingen voorgesteld door de erkende opleidingsinstellingen

De FSMA publiceert hier de lijst van de opleidingen voorgesteld door de opleidingsinstellingen die zijn erkend overeenkomstig artikel 12 van het FSMA-reglement van 27 oktober 2011 betreffende de erkenning van de complianceofficers en de deskundigheid van de verantwoordelijken voor de compliancefunctie. Aldus beschikken de betrokkenen* over een catalogus met de beschikbare opleidingen, die hen in staat stelt te voldoen aan de voor hen geldende verplichting tot permanente opleiding. De in deze tabel gepubliceerde informatie is de informatie die de FSMA heeft ontvangen van de opleidingsinstellingen, die volledig verantwoordelijk zijn voor de juistheid en de volledigheid van de informatie die zij haar bezorgen.

* zie mededeling FSMA_2018_05 voor meer details over het toepassingsgebied van de verplichting tot permanente opleiding.

Datum

Onderwerp

Opleidingsinstelling

Toegankelijk voor het publiek

eLearning

De strijd tegen witwassen (AML) en terrorismefinanciering (CFT) : algemene module en specifieke toepassingen / Lutte contre le blanchiment (AML) et le financement de terrorisme (CFT) : module général et aplications1

Febelfin Academy

Ja

22 & 23/09/2021

Data Protection Implementor (NL)

Data Protection Institute

Ja

23/09/2021

Co4Co ‘Professional Ethics’

BNP Paribas Fortis

Nee

27 & 28/09/2021

Data Protection & Technology (NL)

Data Protection Institute

Ja

28/09/2021

Co4Co ‘Internal Control and Control Plan Compliace’

BNP Paribas Fortis

Nee

28/09/2021 AML - Table ronde des Régulateurs Creobis Ja
28/09/2021 AML - Toezichthouders rond de tafel Creobis Ja

29 & 30/09/2021

Data Risk Management (NL)

Data Protection Institute

Ja

05 & 06/10/2021

GDPR master class legal aspects (NL)

Data Protection Institute

Ja

06/10/2021 MiFID-verplichtingn – een globaal overzicht (NL) Febelfin Academy Nee

07/10/2021

Co4Co ‘Financial Security : Sanctions’

BNP Paribas Fortis

Nee

07/10/2021 Finance et investissements durables
SFDR, Taxonomy, ESG MiFID/IDD
Quel est l’impact de ce nouveau cadre réglementaire et comment aborder sa mise en œuvre
Creobis Ja
07/10/2021 Duurzaam financieren & beleggen
SFDR, Taxonomy, ESG MiFID/IDD
Wat is de praktische impact van dit nieuw regelgevend kader en hoe de implementatie ervan aanpakken
Creobis Ja
11/10/2021 Witwasregelgeving AML V – een globaal ovezicht Febelfin Academy Nee

11-15/10/2021

Data Protection Certificate Training (NL)

Data Protection Institute

Ja

11&12/10 – 3&6/12/2021 International Compliance Days 2021 Febelfin Academy Nee

12/10/2021

Co4Co ‘AML Know Your Customer (CUI – CAP – CFU)’

BNP Paribas Fortis

Nee

13/10/2021 MiFID-verplichtingn – een globaal overzicht (FR) Febelfin Academy Nee
14/10/2021 Cyclus ‘De 4 Jaargetijden van AEDBF/EVBFR-Belgium editie 2021-2022’
Herfstsessie – ‘Recente ontwikkelingen in financieel strafrecht’
AEDBF/EVBFR-Belgium Ja
15 & 16/10/2021 (Re)Inventing your Compliance Program LSM Executive ASBL Ja

18-22/10/2021

Data Protection Audit & Compliance (FR)

Data Protection Institute

Ja

19/10/2021 PSD 2 en Open Banking Febelfin Academy Nee
21/10/2021 Pensions complémentaires Abilways Belgium Ja
21/10/2021 Co4Co ‘Tax Deontology – Fiscale Abuse Prevention Policy’ BNP Paribas Fortis Nee
25/10/2021 Witwasregelgeving AML V – een globaal ovezicht Febelfin Academy Nee
27/10/2021 MiFID-verplichtingn – een globaal overzicht (NL) Febelfin Academy Nee
28/10/2021 Co4Co ‘AML – Vigilance’ BNP Paribas Fortis Nee
29/10/2021 Aanvullende pensioenen Abilways Belgium Ja

25-29/10/2021

Data Protection Audit & Compliance (NL)

Data Protection Institute

Ja

08 & 09/11/2021

Data Risk Management (NL)

Data Protection Institute

Ja

12 & 13/11/2021 (Re)Inventing your Compliance Program LSM Executive ASBL Ja

15-19/11/2021

Data Protection Certificate Training (NL)

Data Protection Institute

Ja

15/11/2021 MiFID-verplichtingn – een globaal overzicht (FR) Febelfin Academy Nee
16/11/2021 Co4Co ‘Management of Sensitive and inside Information’ BNP Paribas Fortis Nee
16/11/2021 Witwasregelgeving AML V – een globaal overzicht Febelfin Academy Nee
16/11/2021 Anti-witwassen van geld – AML V Febelfin Academy Nee
17/11/2021 MiFID-verplichtingn – een globaal overzicht (NL) Febelfin Academy Nee
18/11/2021 Witwasregelgeving AML V – een globaal overzicht Febelfin Academy Nee
18/11/2021 MiFID II – van administratieve nachtmerrie tot ethisch zakenvoorstel (NL) Febelfin Academy Nee
18 & 19/11/2021 Produits et services d’investissement – Beleggingsproducten en –diensten Abilways Belgium Ja

22-26/11/2021

Data Protection Certificate Training (FR)

Data Protection Institute

Ja

23/11/2021 Actualité juridique du crédit Abilways Belgium Ja
25/11/2021 MiFID II – van administratieve nachtmerrie tot ethisch zakenvoorstel (FR) Febelfin Academy Nee
30/11/2021 Juridisch nieuws over krediet Abilways Belgium Ja

01 & 02/12/2021

GDPR master class legal aspects (NL)

Data Protection Institute

Ja

06 & 07/12/2021

Data Protection & Technology (NL)

Data Protection Institute

Ja

10 & 11/12/2021 (Re)Inventing your Compliance Program LSM Executive ASBL Ja

13-17/12/2021

Data Protection Certificate Training (NL)

Data Protection Institute

Ja

16/12/2021 Cyclus ‘De 4 Jaargetijden van AEDBF/EVBFR-Belgium editie 2021-2022’
Wintersessie – ‘The new crowdfunding regime’
AEDBF/EVBFR-Belgium Ja

20 & 21/12/2021

Data Protection Implementor (NL)

Data Protection Institute

Ja

21/12/2021 Lanceurs d’alerte Abilways Belgium Ja
11 & 12/03/2022 (Re)Inventing your Compliance Program LSM Executive ASBL Ja
20 & 21/05/2022 (Re)Inventing your Compliance Program LSM Executive ASBL Ja
10/03/20222 Cyclus ‘De 4 Jaargetijden van AEDBF/EVBFR-Belgium editie 2021-2022’
Lentesessie – ‘New EU requirements for cross-border distribution of funds’
AEDBF/EVBFR-Belgium Ja
09/06/2022 Cyclus ‘De 4 Jaargetijden van AEDBF/EVBFR-Belgium editie 2021-2022’
Zomersessie – ‘Class actions & private enforcement in the financial sector’
AEDBF/EVBFR-Belgium Ja
 

 


1 Deze opleiding is erkend overeenkomstig het reglement van de FSMA van 27 oktober 2011 betreffende de erkenning van complianceofficers, goedgekeurd bij koninklijk besluit van 12 maart 2012 (B.S. 26 maart 2012) en zoals gewijzigd door het koninklijk besluit van 9 augustus 2016.