search_api_autocomplete
Home

Opleidingen voorgesteld door de erkende opleidingsinstellingen

De FSMA publiceert hier de lijst van de opleidingen voorgesteld door de opleidingsinstellingen die zijn erkend overeenkomstig artikel 12 van het FSMA-reglement van 27 oktober 2011 betreffende de erkenning van de complianceofficers en de deskundigheid van de verantwoordelijken voor de compliancefunctie. Aldus beschikken de betrokkenen* over een catalogus met de beschikbare opleidingen, die hen in staat stelt te voldoen aan de voor hen geldende verplichting tot permanente opleiding. De in deze tabel gepubliceerde informatie is de informatie die de FSMA heeft ontvangen van de opleidingsinstellingen, die volledig verantwoordelijk zijn voor de juistheid en de volledigheid van de informatie die zij haar bezorgen.

* zie mededeling FSMA_2018_05 voor meer details over het toepassingsgebied van de verplichting tot permanente opleiding.

Datum

Onderwerp

Opleidingsinstelling

Toegankelijk voor het publiek

eLearning

De strijd tegen witwassen (AML) en terrorismefinanciering (CFT) : algemene module en specifieke toepassingen / Lutte contre le blanchiment (AML) et le financement de terrorisme (CFT) : module général et aplications1

Febelfin Academy

Ja

eLearning Market abuse regulation – theorie & praktijk Febelfin Academy Ja
eLearning Cyber security: financial crimes and fraud in the digital age (NL - FR - EN) Febelfin Academy Ja
elearning (01/10/2023 – 31/01/2023 E-learning MiFID : algemene module Crelan NV Nee
elearning (18/10/2023 - 31/12/2023) Bijzondere Mechanismen Crelan NV Nee
26/09/2023

Co4Co MiFID: Execution of orders

BNP Paribas Fortis Nee
27/09/2023

AML - Sancties & embargo’s

Febelfin Academy Nee
28/09/2023

AML/CTF : Table ronde des régulateurs (FR)

Creobis Ja
28/09/2023 Toezichthouders rond de tafel (NL) Creobis Ja
29/09/2023 De fundamenten van MAR (FR) Febelfin Academy Ja
03/10/2023 Naar een totale opheffing van het bankgeheim in België? Febelfin Academy Nee
05/10/2023 Co4Co AML Vigilance BNP Paribas Fortis Nee
05/10/2023 Digitalisation et conformité Abilways Belgium Ja
05/10 - 06/10/2023 Analyses d'impact RGDP: DTIA & DPIA (FR) Data Protection Institute Ja
06/10 - 13/10 - 20/10 - 27/10 - 08/11 - 17/11/2023 Opleiding Compliance voor de verzekeringssector Insert Ja
09/10 - 10/10/2023 Data Protection & Technology (FR) Data Protection Institute Ja
10/10/2023

Exploring PSD3 and PSR: Navigating the future of payment services

Creobis Ja
12/10/2023

Co4Co Financial Security: Sanctions

BNP Paribas Fortis Nee
12/10 - 13/10/2023

Gestion et protection des données : 5 années d’application du RGPD, NIS2 et lanceurs d’alerte

Abilways Belgium Ja
13/10/2023 Digital Operational Resilience Act Abilways Belgium Ja
13/10 - 20/10 - 10/11 - 17/11 - 24/11 - 01/12/2023 Formation Compliance pour le secteur de l'assurance Insert Ja
17/10/2023

DORA, le règlement européen sur la résilience numérique opérationnelle

Creobis Ja
17/10/2023 DORA, de digitale operationele veerkracht verordening Creobis Ja
19/10/2023 Co4Co Internal Control and Control Plan Compliance BNP Paribas Fortis Nee
20/10/2023 Pensions complémentaires Abilways Belgium Ja
20/10/2023 Regulatory watch on aml & repatriation of funds Febelfin Academy Nee
23/10 - 27/10/2023 Data Protection Officer Certificatie Training (NL) Data Protection Institute Ja
24/10/2023 Regulatory watch on aml & repatriation of funds Febelfin Academy Nee
14/11/2023 Co4Co  Know Your Customer BNP Paribas Fortis Nee
14/11/2023 AML - Follow the money: the role of AI in unravelling illicit financial flows Creobis Ja
16/11 - 17/11/2023 Produits et services d’investissement - Beleggingsproducten en -diensten Abilways Belgium Ja
20/11/2023 Aanvullende pensioenen Abilways Belgium Ja
22/11 - 23/11/2023 Data Protection & Technology (NL) Data Protection Institute Ja
23/11/2023 Co4Co Tax deontology - Fiscal Abuse Prevention policy BNP Paribas Fortis Nee
24/11/2023 Informatievereisten en gedragsregels bij verzekeringsdistributie (AssurMiFID/IDD) Insert Ja
27/11 - 01/12/2023 Data Protection Officer Certificatie Training (FR) Data Protection Institute Ja
30/11/2023 Co4Co Banking laws-proprietary trading restrictions BNP Paribas Fortis Nee
04/12 - 08/12/2023 Data Protection Officer Certificatie Training (NL) Data Protection Institute Ja
07/12/2023

Impact of sustainable finance on the financial sector

Febelfin Academy Ja
08/12/2023

Insurance Essentials (FR)

Insert Ja
08/12/2023 Insurance Essentials (NL) Insert Ja
13/12 - 14/12/2023 GDPR impact assessments: DTIA & DPIA (NL) Data Protection Institute Ja
22/01 - 26/01/2024

Data Protection Officer Certificatie Training (NL)

Data Protection Institute Ja
23/01 - 24/01/2024

Analyses d’impact RGPD : DTIA & DPIA (FR)

Data Protection Institute Ja
05/02 - 09/02/2024

Data Protection Officer Certificatie Training (FR)

Data Protection Institute Ja

15/02 & 16/05 & 12/09 & 28/11/2024

Stay Tuned as DPO

Data Protection Institute Ja

22/02 & 23/05 & 19/09 & 05/12/2024

Stay Tuned as DPO

Data Protection Institute Ja

27/02 & 28/05 & 24/09 & 10/12/2024

Stay Tuned as DPO

Data Protection Institute Ja
04/03 - 08/03/2024

Data Protection Officer Certificatie Training (NL)

Data Protection Institute Ja
14/03 - 15/03/2024

Data Protection & Technology

Data Protection Institute Ja
15/04 - 19/04/2024

Data Protection Officer Certificatie Training (NL)

Data Protection Institute Ja
22/04 - 26/04/2024

Data Protection Officer Certificatie Training (FR)

Data Protection Institute Ja
23/04 - 24/04/2024

GDPR impact assessments: DTIA & DPIA (NL)

Data Protection Institute Ja
06/05 - 07/05/2024

Data Protection & Technology

Data Protection Institute Ja
03/06 - 07/06/2024

Data Protection Officer Certificatie Training (NL)

Data Protection Institute Ja
24/06 - 28/06/2024

Data Protection Officer Certificatie Training (FR)

Data Protection Institute Ja
09/09 - 13/09/2024

Data Protection Officer Certificatie Training (NL)

Data Protection Institute Ja
16/09 - 20/09/2024

Data Protection Officer Certificatie Training (FR)

Data Protection Institute Ja
10/10 - 11/10/2024

Analyses d’impact RGPD : DTIA & DPIA (FR)

Data Protection Institute Ja
21/10 - 25/10/2024

Data Protection Officer Certificatie Training (NL)

Data Protection Institute Ja
22/10 - 23/10/2024

Data Protection & Technology

Data Protection Institute Ja
04/11 - 08/11/2024

Data Protection Officer Certificatie Training (EN)

Data Protection Institute Ja
20/11 - 21/11/2024

Data Protection & Technology

Data Protection Institute Ja
20/11 - 25/11/2024

Data Protection Officer Certificatie Training (FR)

Data Protection Institute Ja
02/12 - 06/12/2024

Data Protection Officer Certificatie Training (NL)

Data Protection Institute Ja
12/12 - 13/12/2024 GDPR impact assessments: DTIA & DPIA (NL) Data Protection Institute Ja
 

 


1 Deze opleiding is erkend overeenkomstig het reglement van de FSMA van 27 oktober 2011 betreffende de erkenning van complianceofficers, goedgekeurd bij koninklijk besluit van 12 maart 2012 (B.S. 26 maart 2012) en zoals gewijzigd door het koninklijk besluit van 9 augustus 2016.