Professionelen

Opleidingen voorgesteld door de erkende opleidingsinstellingen

De FSMA publiceert hier de lijst van de opleidingen voorgesteld door de opleidingsinstellingen die zijn erkend overeenkomstig artikel 12 van het FSMA-reglement van 27 oktober 2011 betreffende de erkenning van de complianceofficers en de deskundigheid van de verantwoordelijken voor de compliancefunctie. Aldus beschikken de betrokkenen* over een catalogus met de beschikbare opleidingen, die hen in staat stelt te voldoen aan de voor hen geldende verplichting tot permanente opleiding. De in deze tabel gepubliceerde informatie is de informatie die de FSMA heeft ontvangen van de opleidingsinstellingen, die volledig verantwoordelijk zijn voor de juistheid en de volledigheid van de informatie die zij haar bezorgen.

* zie mededeling FSMA_2018_05 voor meer details over het toepassingsgebied van de verplichting tot permanente opleiding.

  Datum

  Onderwerp

  Opleidingsinstelling

  Toegankelijk voor het publiek

  eLearning

  De strijd tegen witwassen (AML) en terrorismefinanciering (CFT) : algemene module en specifieke toepassingen / Lutte contre le blanchiment (AML) et le financement de terrorisme (CFT) : module général et aplications1

  Febelfin Academy

  Ja

  19-23/04/2021

  Data Protection Certificate Training (NL)

  Data Protection Institute

  Ja

  26-30/04/2021

  Data Protection Audit & Compliance (NL)

  Data Protection Institute

  Ja

  27/04/2021

  Co4Co ‘Types of ‘recommendations’ under MiFID – Investment Research, Investment Advice & Marketing Communication’

  BNP Paribas Fortis

  Nee

  28/04 – 3 & 17/06

  EACI – Evaluation et Audit du Contrôle Interne

  ICHEC Formation

  Ja

  29/04/2021

  Co4Co ‘Code of Economic Law’

  BNP Paribas Fortis

  Nee

  29/04/2021

  AML / CTF Risk Based Approache & Repatriëring van fondsen

  CREOBIS

  Ja

  29/04/2021

  Rapatriement de fonds
  Quelle approche par les risques développer pour faire face au risque AML/CTF ?

  CREOBIS

  Ja

  03-07/05/2021

  Data Protection Certificate Training (FR)

  Data Protection Institute

  Ja

  04/05/2021

  Co4Co ‘Product Approval Invest Processes’

  BNP Paribas Fortis

  Nee

  06/05/2021

  Co4Co ‘Banking laws – proprietary trading restrictions’

  BNP Paribas Fortis

  Nee

  10 & 11/05/2021

  Data Protection & Technology (NL)

  Data Protection Institute

  Ja

  17-21/05/2021

  Data Protection Certificate Training (NL)

  Data Protection Institute

  Ja

  17/05/2021

  Lutte contre le blanchiment – compliance

  Abilways Belgium

  Ja

  18/05/2021

  Lutte contre le blanchiment – compliance (2ème jour)

  Abilways Belgium

  Ja

  18/05/2021

  Co4Co ‘MiFID – Execution of orders’

  BNP Paribas Fortis

  Nee

  18 & 19/05/2021

  Data Protection Implementor (NL)

  Data Protection Institute

  Ja

  18/05/2021

  UBO – le registre en pratique

  CREOBIS

  Ja

  20/05/2021

  Het UBO register in de praktijk

  CREOBIS

  Ja

  20/05/2021

  Co4Co ‘Tax deontology – Fiscal Abuse Prevention Policy

  BNP Paribas Fortis

  Nee

  25 & 26/05/2021

  Data Risk Management (NL)

  Data Protection Institute

  Ja

  27/05/2021

  Co4Co ‘Lending Customer interest protection’

  BNP Paribas Fortis

  Nee

  01/06/2021

  Stay Tuned as DPO (Sessie 2 – Mechelen)

  Data Protection Institute

  Ja

  03/06/2021

  Co4Co ‘The Compliance Function’

  BNP Paribas Fortis

  Nee

  08/06/2021

  Stay Tuned as DPO (Sessie 2 – Louvain-la-Neuve)

  Data Protection Institute

  Ja

  10/06/2021

  Cyclus ‘De 4 Jaargetijden’
  Zomersessie – Gegevensbescherming, drie jaar na GDPR

  AEDBF/EVBFR-Belgium

  Ja

  10/06/2021

  Co4Co ‘Management of Sensitive and Inside Information’

  BNP Paribas Fortis

  Nee

  14-18/06/2021

  Data Protection Certificate Training (NL)

  Data Protection Institute

  Ja

  15/06/2021

  Stay Tuned as DPO (Sessie 2 – Gent)

  Data Protection Institute

  Ja

  15/06/2021

  Co4Co ‘Market abuse’

  BNP Paribas Fortis

  Nee

  21-25/06/2021

  Data Protection Audit & Compliance (NL)

  Data Protection Institute

  Ja

  24/06/2021

  Co4Co ‘Practical guidelines concerning the provision of advice’

  BNP Paribas Fortis

  Nee

  28/06 - 02/07/2021

  Data Protection Certificate Training (FR)

  Data Protection Institute

  Ja

  29 & 30/06/2021

  GDPR master class legal aspects (NL)

  Data Protection Institute

  Ja

  05-09/07/2021

  Data Protection Certificate Training (NL)

  Data Protection Institute

  Ja

  23-27/08/2021

  Data Protection Certificate Training (NL & FR)

  Data Protection Institute

  Ja

  07/09/2021

  Stay Tuned as DPO (Sessie 3 – Mechelen)

  Data Protection Institute

  Ja

  13-17/09/2021

  Data Protection Certificate Training (NL)

  Data Protection Institute

  Ja

  14/09/2021

  Stay Tuned as DPO (Sessie 3 – Gent)

  Data Protection Institute

  Ja

  21/09/2021

  Stay Tuned as DPO (Sessie 3 – Louvain-la-Neuve)

  Data Protection Institute

  Ja

  22 & 23/09/2021

  Data Protection Implementor (NL)

  Data Protection Institute

  Ja

  27 & 28/09/2021

  Data Protection & Technology (NL)

  Data Protection Institute

  Ja

  29 & 30/09/2021

  Data Risk Management (NL)

  Data Protection Institute

  Ja

  05 & 06/10/2021

  GDPR master class legal aspects (NL)

  Data Protection Institute

  Ja

  11-15/10/2021

  Data Protection Certificate Training (NL)

  Data Protection Institute

  Ja

  18-22/10/2021

  Data Protection Audit & Compliance (FR)

  Data Protection Institute

  Ja

  25-29/10/2021

  Data Protection Audit & Compliance (NL)

  Data Protection Institute

  Ja

  08 & 09/11/2021

  Data Risk Management (NL)

  Data Protection Institute

  Ja

  15-19/11/2021

  Data Protection Certificate Training (NL)

  Data Protection Institute

  Ja

  22-26/11/2021

  Data Protection Certificate Training (FR)

  Data Protection Institute

  Ja

  01 & 02/12/2021

  GDPR master class legal aspects (NL)

  Data Protection Institute

  Ja

  06 & 07/12/2021

  Data Protection & Technology (NL)

  Data Protection Institute

  Ja

  13-17/12/2021

  Data Protection Certificate Training (NL)

  Data Protection Institute

  Ja

  20 & 21/12/2021

  Data Protection Implementor (NL)

  Data Protection Institute

  Ja

   

   


  1 Deze opleiding is erkend overeenkomstig het reglement van de FSMA van 27 oktober 2011 betreffende de erkenning van complianceofficers, goedgekeurd bij koninklijk besluit van 12 maart 2012 (B.S. 26 maart 2012) en zoals gewijzigd door het koninklijk besluit van 9 augustus 2016.