Professionelen

Opleidingen voorgesteld door de erkende opleidingsinstellingen

De FSMA publiceert hier de lijst van de opleidingen voorgesteld door de opleidingsinstellingen die zijn erkend overeenkomstig artikel 12 van het FSMA-reglement van 27 oktober 2011 betreffende de erkenning van de complianceofficers en de deskundigheid van de verantwoordelijken voor de compliancefunctie. Aldus beschikken de betrokkenen* over een catalogus met de beschikbare opleidingen, die hen in staat stelt te voldoen aan de voor hen geldende verplichting tot permanente opleiding. De in deze tabel gepubliceerde informatie is de informatie die de FSMA heeft ontvangen van de opleidingsinstellingen, die volledig verantwoordelijk zijn voor de juistheid en de volledigheid van de informatie die zij haar bezorgen.

* zie mededeling FSMA_2018_05 voor meer details over het toepassingsgebied van de verplichting tot permanente opleiding.

  Datum

  Onderwerp

  Opleidingsinstelling

  Toegankelijk voor het publiek

  eLearning

  De strijd tegen witwassen (AML) en terrorismefinanciering (CFT) : algemene module en specifieke toepassingen / Lutte contre le blanchiment (AML) et le financement de terrorisme (CFT) : module général et aplications1

  Febelfin Academy

  Ja

  17/01/2020

  European Financial Regulatoin – Leveling the Cross-Sectoral Playing Field

  KU Leuven

  Ja

  21/01 – 04-18/02 – 10-24/03 – 21/04 & 05/05/2020

  CICS – Certified Internal Specialist (formation certifiante)

  ICHEC Formation Contiune

  Ja

  24/01/2020

  Witwasregelgeving (AML) verplichtingen – een globaal overzicht
  Réglementation anti-blanchiment – obligations – une vision globale

  Febelfin Academy

  Ja

  30/01/2020

  DAC 6 – Déclarer les montages fiscaux Obligations, finesses, risques et stratégies

  IFE by Abilways

  Ja

  04/02/2020

  Assurance belge en 2020 – nouvelles obligations, nouvelles opportunités Belgische verzekeringen in 2020 – nieuwe verplichtingen, nieuwe kansen

  IFE by Abilways

  Ja

  05/02/2020

  Assurance belge en 2020 – nouvelles obligations, nouvelles opportunités Belgische verzekeringen in 2020 – nieuwe verplichtingen, nieuwe kansen

  IFE by Abilways

  Ja

  05-06/02/2020

  Data Risk Management (NL)

  Data Protection Institute

  Ja

  06/02/2020

  Audit d’un projet GDPR Apprende à réaliser un audit GDPR pour déterminer le niveau de conformité de son entreprise

  CREOBIS

  Ja

  10-16/02/2020

  Data Protection Certifcatie training (FR)

  Data Protection Institute

  Ja

  17-21/02/2020

  Data Protection Certificatie training (NL)

  Data Protection Institute

  Ja

  18/02/2020

  Workshop : Compliance monitoring (NL-FR)

  Insert (Assuralia)

  Ja

  18/02/2020

  Grensoverschrijdende Fiscale Constructies

  IFE by Abilways

  Ja

  24/02/2020

  Obligations MiFID II – une vision globale

  Febelfin Academy

  Nee

  09-13/03/2020

  Data Protection Audit & Compliance (NL)

  Data Protection Institute

  Ja

  11-12/03/2020

  Data Protection & Technology (NL)

  Data Protection Institute

  Ja

  16-20/03/2020

  Data Protection Audit & Compliance (FR)

  Data Protection Institute

  Ja

  23-27/03/2020

  Data Protection Certificatie training (NL)

  Data Protection Institute

  Ja

  26/03/2020

  Cyclus ‘De 4 Jaargetijden’ Lentesessie – Ongeoorloofde marktpraktijken en onrechtmatige bedingen in professionele relaties

  AEDBF/EVBFR-Belgium

  Ja

  20-24/04/2020

  Data Protection Certificatie training (NL)

  Data Protection Institute

  Ja

  08/05/2020

  Witwasregelgeving (AML) verplichtingen – een globaal overzicht
  Réglementation anti-blanchiment – obligations – une vision globale

  Febelfin Academy

  Ja

  08/05/2020

  Obligations MiFID II – une vision globale

  Febelfin Academy

  Nee

  11-15/05/2020

  Data Protection Certificatie training (NL)

  Data Protection Institute

  Ja

  19-20/05/2020

  Data Protection Certificatie training (NL)

  Data Protection Institute

  Ja

  25-29/05/2020

  Data Protection Certificatie training (FR)

  Data Protection Institute

  Ja

  8-12/06/2020

  Data Protection Certificatie training (NL)

  Data Protection Institute

  Ja

  11/06/2020

  Cyclus ‘De 4 Jaargetijden’ Zomersessie – Het nieuwe bewijsrecht en digitale handtekeningen

  AEDBF/EVBFR-Belgium

  Ja

  15-19/06/2020

  Data Protection Audit & Compliance (NL)

  Data Protection Institute

  Ja

  23-24/06/2020

  Data Protection & Technology (NL)

  Data Protection Institute

  Ja

  29/06-03/07/2020

  Data Protection Certificatie training (FR)

  Data Protection Institute

  Ja

  06-10/07/2020

  Data Protection Certificatie training (NL)

  Data Protection Institute

  Ja

  24-28/08/2020

  Data Protection Certificatie training (NL)

  Data Protection Institute

  Ja

  08-09/09/2020

  Data Protection & Technology (NL)

  Data Protection Institute

  Ja

  14-18/09/2020

  Data Protection Certificatie training (FR)

  Data Protection Institute

  Ja

  21-25/09/2020

  Data Protection Certificatie training (NL)

  Data Protection Institute

  Ja

  29-30/09/2020

  Data Risk Management (NL)

  Data Protection Institute

  Ja

  05-09/10/2020

  Data Protection Audit & Compliance (NL)

  Data Protection Institute

  Ja

  12-16/10/2020

  Data Protection Certificatie training (NL)

  Data Protection Institute

  Ja

  16-20/11/2020

  Data Protection Certificatie training (NL)

  Data Protection Institute

  Ja

  23-27/11/2020

  Data Protection Audit & Compliance (FR)

  Data Protection Institute

  Ja

  02-03/12/2020

  Data Protection & Technology (NL)

  Data Protection Institute

  Ja

  07-11/12/2020

  Data Protection Certificatie training (NL)

  Data Protection Institute

  Ja

  08-09/12/2020

  Data Risk Management (NL)

  Data Protection Institute

  Ja

  14-18/12/2020

  Data Protection Certificatie training (FR)

  Data Protection Institute

  Ja

   

   


  1 Deze opleiding is erkend overeenkomstig het reglement van de FSMA van 27 oktober 2011 betreffende de erkenning van complianceofficers, goedgekeurd bij koninklijk besluit van 12 maart 2012 (B.S. 26 maart 2012) en zoals gewijzigd door het koninklijk besluit van 9 augustus 2016.