search_api_autocomplete
Home

Opleidingen voorgesteld door de erkende opleidingsinstellingen

De FSMA publiceert hier de lijst van de opleidingen voorgesteld door de opleidingsinstellingen die zijn erkend overeenkomstig artikel 12 van het FSMA-reglement van 27 oktober 2011 betreffende de erkenning van de complianceofficers en de deskundigheid van de verantwoordelijken voor de compliancefunctie. Aldus beschikken de betrokkenen* over een catalogus met de beschikbare opleidingen, die hen in staat stelt te voldoen aan de voor hen geldende verplichting tot permanente opleiding. De in deze tabel gepubliceerde informatie is de informatie die de FSMA heeft ontvangen van de opleidingsinstellingen, die volledig verantwoordelijk zijn voor de juistheid en de volledigheid van de informatie die zij haar bezorgen.

* zie mededeling FSMA_2018_05 voor meer details over het toepassingsgebied van de verplichting tot permanente opleiding.

Datum

Onderwerp

Opleidingsinstelling

Toegankelijk voor het publiek

eLearning

De strijd tegen witwassen (AML) en terrorismefinanciering (CFT) : algemene module en specifieke toepassingen / Lutte contre le blanchiment (AML) et le financement de terrorisme (CFT) : module général et aplications1

Febelfin Academy

Ja

eLearning Market abuse regulation – theorie & praktijk Febelfin Academy Ja
21/10 – 28/10 – 18/11 – 25/11 – 02/12 – 09/12/22 Formation Compliance pour le secteur de l'assurance Insert Ja
29/11/2022 Stay Tuned as DPO (Q4 – Nivelles – FR) Data Protection Institute Ja
29/11/2022 Digitalisation et conformité (FR) Abilways Belgium Ja
29/11/2022 Digitalisering en conformiteit (NL) Abilways Belgium Ja
01/12/2022 Co4Co 'Banking Laws-proprietary trading restrictions' BNP Paribas Fortis Nee
02/12/2022 ESG and reporting standards – latest developments Febelfin Academy Ja
02/12/2022 Compliance Day Forum Compliance Ja
08/12/2022 Stay Tuned as DPO (Q4 – Mechelen – NL) Data Protection Institute Ja
08/12/2022

Data & AML

Creobis Ja
09/12/2022 Corporate Governance and Sustainability Due Diligence: Should Directors be worried? KU Leuven Ja
09/12/2022 Insurance Essentials for Management Profiles Insert Ja
12 t.e.m. 16/12/2022 Data Protection Officer Certificatie Training Data Protection Institute Ja
12/12/2022 Insurance Essentials for Management Profiles Insert Ja
13/12/2022 Stay Tuned as DPO (Q4 – Gent – NL) Data Protection Institute Ja
13/12/2022 Interacties met de toezichthouders: aandachtspunten bij controles door de FSMA en FOD Economie (NL & FR) Febelfin Academy Ja
16 & 17/12/2022 (Re)Inventing your Compliance Program UCLouvain Ja
22/12/2022 Money laundering prevention AML V Febelfin Academy Nee
19/01/2023 Nouvelle loi sur la protection des lanceurs d’alerte Creobis Ja
20/01/2023 Journée d’études: State of play and road ahead on sustainability rules for insurers Insert Ja
20/01/2023 Matinée d’études: State of play and road ahead on sustainability rules for insurers Insert Ja
20/01/2023 Après-midi d’études: State of play and road ahead on sustainability rules for insurers Insert Ja
20/01/2023 Studiedag: State of play and road ahead on sustainability rules for insurers Insert Ja
20/01/2023 Studievoormiddag: State of play and road ahead on sustainability rules for insurers Insert Ja
20/01/2023 Studienamiddag: State of play and road ahead on sustainability rules for insurers Insert Ja
23/01/2023 Antiwitwaswetgeving Insert Ja
14/02 – 07 & 28/03 – 25/04 – 16 & 30/05 & 13/06/2023 CICS – Certified Internal Control Specialist (formation certifiante) ICHEC Formation Continue Ja
14 & 15/02/2023 Compliance en assurance - compliance in verzekeringen Abilways Belgium Ja
28/02/2023 Législation prévention du blanchiment de capitau Insert Ja
10 & 11/03/2023 (Re)Inventing your Compliance Program UCLouvain Ja
12/05/2023 Gegevensbescherming - Gevolgen van de GDPR & ePrivacy-verordening in de verzekeringssector Insert Ja
22/05/2023 La protection des données : Impact du RGPD* & du règlement ePrivacy dans le secteur de l’assurance Insert Ja 
26 & 27/05/2023 (Re)Inventing your Compliance Program UCLouvain Ja
26/05/2023 Workshop “Compliance Risk Assessment integrated in the Compliance plan” (tweetalige opleiding NL/FR) Insert Ja (zie fiche)
20/06/2023 Gegevensuiwisseling in de verzekeringssector – Echange d’informations dans le secteur 
de l’assurance : FATCA en de OESO Common Reporting Standard
Insert Ja
 

 


1 Deze opleiding is erkend overeenkomstig het reglement van de FSMA van 27 oktober 2011 betreffende de erkenning van complianceofficers, goedgekeurd bij koninklijk besluit van 12 maart 2012 (B.S. 26 maart 2012) en zoals gewijzigd door het koninklijk besluit van 9 augustus 2016.