Professionelen

Opleidingen voorgesteld door de erkende opleidingsinstellingen

De FSMA publiceert hier de lijst van de opleidingen voorgesteld door de opleidingsinstellingen die zijn erkend overeenkomstig artikel 12 van het FSMA-reglement van 27 oktober 2011 betreffende de erkenning van de complianceofficers en de deskundigheid van de verantwoordelijken voor de compliancefunctie. Aldus beschikken de betrokkenen* over een catalogus met de beschikbare opleidingen, die hen in staat stelt te voldoen aan de voor hen geldende verplichting tot permanente opleiding. De in deze tabel gepubliceerde informatie is de informatie die de FSMA heeft ontvangen van de opleidingsinstellingen, die volledig verantwoordelijk zijn voor de juistheid en de volledigheid van de informatie die zij haar bezorgen.

* zie mededeling FSMA_2018_05 voor meer details over het toepassingsgebied van de verplichting tot permanente opleiding.

  Datum

  Onderwerp

  Opleidingsinstelling

  Toegankelijk voor het publiek

  eLearning

  De strijd tegen witwassen (AML) en terrorismefinanciering (CFT) : algemene module en specifieke toepassingen / Lutte contre le blanchiment (AML) et le financement de terrorisme (CFT) : module général et aplications1

  Febelfin Academy

  Ja

  09/2018 - 12/2019

  University Certificate Business Ethics and Compliance Management1

  LSM Executive ASBL (LSM - UCL)

  Ja

  04-18-25/10 – 08-22/11 – 06/12/2019 & 10/01/2020

  CICS – Certified Internal Control Specialist (certifiërende opleiding)

  ICIB vzw

  Ja

  17/10/2019

  Co4Co ‘MiFID : Execution of orders

  BNP Paribas Fortis

  Nee

  17/10/2019

  L’essentiel de la lutte contre le blanchiment

  BNP Paribas Fortis

  Ja

  17/10/2019

  Cyclus ‘De 4 Jaargetijden’ Herfstsessie - The EU Blocking Statute, legal uncertainty for financial institutions

  BNP Paribas Fortis

  Ja

  17/10 – 21/11 & 12/12/2019

  EACI – Evaluation et Audit du Contrôle Interne

  AEDBF/EVBFR-Belgium

  Ja

  18/10/2019

  Klantenacceptatie

  Crelan

  Nee

  22/10/2019

  Co4Co ‘MiFID inducements, remunerations and complaints handling

  BNP Paribas Fortis

  Nee

  24/10/2019

  Conferentie ‘De impact van het nieuwe vennootschapsrecht op de governance van financiële instellingen en op financiële transacties’ Voormiddag : Governance van financiële instellingen

  AEDBF/EVBFR-Belgium

  Ja

  22/10/2019

  AML : Monitoring des Transactiions

  CREOBIS

  Ja

  24/10/2019

  Co4Co ‘AML : Vigilance’

  BNP Paribas Fortis

  Nee

  22/10/2019

  AML/CFT : Strijd tegen het witwassen van geld en het financieren van terrorisme

  KBC Group

  Nee

  05/11/2019

  Audit d’un projet GDPR Apprende à réaliser un audit GDPR pour déterminer le niveau de conformité de son entreprise

  CREOBIS

  Ja

  07/11/2019

  Co4Co ‘Lending Customer interest protection

  BNP Paribas Fortis

  Nee

  7-11-28/11 & 9-12-19/12/2019

  Compliance pour le secteur de l’assurance

  Insert

  Ja

  07/11/2019

  Data Protection Impact Assessment Quand et comment réaliser une étude d’impact

  CREOBIS

  Ja

  07/11/2019

  Les spécificitiés de la réglementation belge en matière de LAB/FT et de conformité des services bancaires et d’investissement

  CREOBIS

  Ja

  08/11/2019

  Anti-witwassen van geld : AML 4

  Febelfin Academy

  Nee

  08 en 15/11/2019

  EMIC – Evaluatie en Monitoring van het Interne Controlesysteem

  ICIB vzw

  Ja

  12/11/2019

  Co4Co ‘Internal Control & Control Plan Compliance’

  BNP Paribas Fortis

  Nee

  14/11/2019

  Co4Co ‘MiFID Duty of care’

  BNP Paribas Fortis

  Nee

  14/11/2019

  Anti-witwassen van geld : AML 4

  Febelfin Academy

  Nee

  15/11/2019

  Vergelijking transpositie MiFID II en IDD in Belgische context

  Febelfin Academy

  Ja

  18-22/11/2019

  Data Protection Certificate training (NL)

  Data Protection Institute

  Ja

  19/11/2019

  Co4Co ‘Management of Sensitive and Inside Information’

  BNP Paribas Fortis

  Nee

  19/11/2019

  Rendez-vous des fonds 2019 – Fondsencongres 2019 (Actualité réglementation, meilleures pratiques – Nieuws, regelgeving, belastingen, best practices)

  IFE by Abilways

  Ja

  20/11/2019

  Rendez-vous des fonds 2019 – Fondsencongres 2019 (Fiscalité et fonds – Belastingen en fondsen)

  IFE by Abilways

  Ja

  22/11/2019

  Co4Co ‘Code of Economic Law’

  BNP Paribas Fortis

  Nee

  22/11/2019

  L’obligation déclarative des montages fiscaux agressifs : guide pratique

  IFE by Abilways

  Ja

  25-29/11/2019

  Data Protection Certificate training (FR)

  Data Protection Institute

  Ja

  28/11/2019

  Co4Co ‘Financial Security : Sanctions’

  BNP Paribas Fortis

  Nee

  28/11/2019

  MiFID & MiFIR (NL)

  IFE by Abilways

  Ja

  03/12/2019

  Co4Co ‘The Compliance Function’

  BNP Paribas Fortis

  Nee

  03/12/2019

  Les spécificitiés de la réglementation belge en matière de LAB/FT et de conformité des services bancaires et d’investissement

  CREOBIS

  Ja

  04/12/2019

  Workshop : Compliance monitoring (NL)

  Insert (Assuralia)

  Ja

  05/12/2019

  Data Breach Management – Mise en place du processus de gestion des incidents de sécurité pour le rendre conforme au GDPR

  CREOBIS

  Ja

  05/12/2019

  Crédits hypothécaires et à la consommation – Consumenten- & hypothecaire kredieten

  IFE by Abilways

  Ja

  05/12/2019

  AML : Transaction Monitoring

  CREOBIS

  Ja

  06/12/2019

  Co4Co ‘Client Information – Marketing and Campaigns’

  BNP Paribas Fortis

  Nee

  09-13/12/2019

  Data Protection Certificate training (NL)

  Data Protection Institute

  Ja

  12/12/2019

  Co4co ‘Investigation and sanctioning powers of the FSMA after Twin Peaks II’

  BNP Paribas Fortis

  Nee

  12/12/2019-FR

  Echange d’informations dans le secteur de l’assurance : FATCA et le OESO Common Reporting Standard

  Insert (Assuralia)

  Ja

  12/12/2019-NL

  Gegevensuitwisseling in de verzekeringssector : FATCA en de OESO Common Reporting Standrd

  Insert (Assuralia)

  Ja

  19/12/2019

  Cyclus ‘De 4 Jaargetijden’ Wintersessie – Wijzigingen ingevoerd door de Europese Prospectus verordening

  AEDBF/EVBFR-Belgium

  Ja

  19/12/2019

  Workshop : Compliance monitoring (FR)

  Insert (Assuralia)

  Ja

  13-17/01/2020

  Data Protection Certificatie training (NL)

  Data Protection Institute

  Ja

  21/01 – 04-18/02 – 10-24/03 – 21/04 & 05/05/2020

  CICS – Certified Internal Specialist (formation certifiante)

  ICHEC Formation Contiune

  Ja

  05-06/02/2020

  Data Risk Management (NL)

  Data Protection Institute

  Ja

  06/02/2020

  Audit d’un projet GDPR Apprende à réaliser un audit GDPR pour déterminer le niveau de conformité de son entreprise

  CREOBIS

  Ja

  10-16/02/2020

  Data Protection Certifcatie training (FR)

  Data Protection Institute

  Ja

  17-21/02/2020

  Data Protection Certificatie training (NL)

  Data Protection Institute

  Ja

  09-13/03/2020

  Data Protection Audit & Compliance (NL)

  Data Protection Institute

  Ja

  11-12/03/2020

  Data Protection & Technology (NL)

  Data Protection Institute

  Ja

  16-20/03/2020

  Data Protection Audit & Compliance (FR)

  Data Protection Institute

  Ja

  23-27/03/2020

  Data Protection Certificatie training (NL)

  Data Protection Institute

  Ja

  26/03/2020

  Cyclus ‘De 4 Jaargetijden’ Lentesessie – Ongeoorloofde marktpraktijken en onrechtmatige bedingen in professionele relaties

  AEDBF/EVBFR-Belgium

  Ja

  20-24/04/2020

  Data Protection Certificatie training (NL)

  Data Protection Institute

  Ja

  11-15/05/2020

  Data Protection Certificatie training (NL)

  Data Protection Institute

  Ja

  19-20/05/2020

  Data Protection Certificatie training (NL)

  Data Protection Institute

  Ja

  25-29/05/2020

  Data Protection Certificatie training (FR)

  Data Protection Institute

  Ja

  8-12/06/2020

  Data Protection Certificatie training (NL)

  Data Protection Institute

  Ja

  11/06/2020

  Cyclus ‘De 4 Jaargetijden’ Zomersessie – Het nieuwe bewijsrecht en digitale handtekeningen

  AEDBF/EVBFR-Belgium

  Ja

  15-19/06/2020

  Data Protection Audit & Compliance (NL)

  Data Protection Institute

  Ja

  23-24/06/2020

  Data Protection & Technology (NL)

  Data Protection Institute

  Ja

  29/06-03/07/2020

  Data Protection Certificatie training (FR)

  Data Protection Institute

  Ja

  06-10/07/2020

  Data Protection Certificatie training (NL)

  Data Protection Institute

  Ja

  24-28/08/2020

  Data Protection Certificatie training (NL)

  Data Protection Institute

  Ja

  08-09/09/2020

  Data Protection & Technology (NL)

  Data Protection Institute

  Ja

  14-18/09/2020

  Data Protection Certificatie training (FR)

  Data Protection Institute

  Ja

  21-25/09/2020

  Data Protection Certificatie training (NL)

  Data Protection Institute

  Ja

  29-30/09/2020

  Data Risk Management (NL)

  Data Protection Institute

  Ja

  05-09/10/2020

  Data Protection Audit & Compliance (NL)

  Data Protection Institute

  Ja

  12-16/10/2020

  Data Protection Certificatie training (NL)

  Data Protection Institute

  Ja

  16-20/11/2020

  Data Protection Certificatie training (NL)

  Data Protection Institute

  Ja

  23-27/11/2020

  Data Protection Audit & Compliance (FR)

  Data Protection Institute

  Ja

  02-03/12/2020

  Data Protection & Technology (NL)

  Data Protection Institute

  Ja

  07-11/12/2020

  Data Protection Certificatie training (NL)

  Data Protection Institute

  Ja

  08-09/12/2020

  Data Risk Management (NL)

  Data Protection Institute

  Ja

  14-18/12/2020

  Data Protection Certificatie training (FR)

  Data Protection Institute

  Jacom

   

   


  1 Deze opleiding is erkend overeenkomstig het reglement van de FSMA van 27 oktober 2011 betreffende de erkenning van complianceofficers, goedgekeurd bij koninklijk besluit van 12 maart 2012 (B.S. 26 maart 2012) en zoals gewijzigd door het koninklijk besluit van 9 augustus 2016.