search_api_autocomplete

Organogram

Directiecomité  
Jean-Paul SERVAIS,
Voorzitter
Policy, juridische dienst en internationale relaties, Communicatie en financiële educatie

Policy, Juridische dienst en
Internationale relaties
Jean-Michel VAN COTTEM

Communicatie en financiële educatie
Jim LANNOO

Strategie en organisatie

Annemie ROMBOUTS,
Ondervoorzitter
Operationeel toezicht op de markten, asset management en de bancaire spaar- en beleggingsproducten

Toezicht op de informatie van vennootschappen, toezicht
op de financiële rapportering van de emittenten en op de
financiële markten
Thierry LHOEST

Toezicht op asset management en
op de bancaire spaar- en beleggingsproducten
Veerle DE SCHRYVER

Human resources
Hilde DAEMS

Henk BECQUAERT,
Lid
Operationeel toezicht op de verzekeringen, de tussenpersonen en de pensioenen

Toezicht op de verzekeringen en
de tussenpersonen
Vincent DE BOCK

Toezicht op de pensioenen
Greet T'JONCK

Informaticadienst
Dominique MICHAUX

Infrastructuur

Gregory DEMAL,
Lid
Centraal inspectieteam en Operationeel toezicht op de gedragsregels, de financiële dienstverleners en het antiwitwasbeleid

Toezicht op de financiële dienstverleners en
het antiwitwasbeleid
Gaëtan LAGA

Centraal inspectieteam en
toezicht op de gedragregels
Els DE KEYSER

Boekhouding

Beheercontrole

Michaël ANDRÉ Auditeur
Enforcement
  Kim VANMECHELEN Interne audit   Ann DE ROECK Secretariaat-generaal
van het College van toezicht
op de bedrijfsrevisoren