Over de FSMA
Directiecomité          
Jean-Paul SERVAIS,
Voorzitter
Algemene en juridische studies, Strategie en Organisatie, Communicatie, Financiële educatie en Internationale relaties

Policy, Juridische dienst en
Internationale relaties
Jean-Michel VAN COTTEM

Externe en interne
communicatie
Jim LANNOO

Financiële educatie
Danièle VANDER ESPT

Strategie en organisatie

Annemie ROMBOUTS,
Ondervoorzitter
Operationeel toezicht op de markten en de marktoperatoren

Toezicht op de informatie van vennootschappen
en op de financiële markten
Thierry LHOEST

Toezicht op de marktoperatoren

Human resources
Hilde DAEMS

Henk BECQUAERT,
Lid
Operationeel toezicht op de producten en de pensioenen

Transversaal toezicht op financiële producten
Veerle DE SCHRYVER

Toezicht op de pensioenen
Greet T'JONCK

Informaticadienst
Dominique MICHAUX

Infrastructuur

Gregory DEMAL,
Lid
Operationeel toezicht op de tussenpersonen en de gedragsregels en Centraal inspectieteam

Toezicht op de kredietgevers en de tussenpersonen
Vincent DE BOCK

Toezicht op de gedragregels en
Centraal inspectieteam
Els DE KEYSER


Boekhouding

Beheercontrole

Michaël ANDRÉ Auditeur
Enforcement
  Stéphanie BRANDT Interne audit   Ann DE ROECK Secretariaat-generaal
van het College van toezicht
op de bedrijfsrevisoren