search_api_autocomplete

Organogram

Directiecomité
Jean-Paul SERVAIS,
Voorzitter
Juridische en economische aangelegenheden, Publieke, institutionele en strategische aangelegenheden – Internationale relaties en Sustainability policy - Communicatie en Financiële educatie
Juridische aangelegenheden


Michaël ANDRÉ
Economische aangelegenheden


Karel DE BONDT
Internationale relaties en Sustainability Policy


Antoine VAN CAUWENBERGE
Beheer van openbare, institutionele aangelegenheden en strategische projecten


Geoffrey DELRÉE
Communicatie en financiële educatie


Jim LANNOO
Annemie ROMBOUTS,
Ondervoorzitter
Toezicht op de markten, asset management en de bancaire spaar- en beleggingsproducten – Human resources
Toezicht op de informatie van genoteerde en niet-genoteerde vennootschappen – Toezicht op de financiële markten – Post-trade


Thierry LHOEST
Toezicht op asset management, spaarproducten en bancaire beleggingsproducten


Veerle DE SCHRYVER
Human resources


Hilde DAEMS
Henk BECQUAERT,
Lid
Toezicht op de verzekeringsproducten en de aanvullende pensioenen – Informaticadienst en Facilities & infrastructure
Toezicht op de verzekeringsproducten en de aanvullende pensioenen


Caroline DE RIDDER
 


Greet T'JONCK
Informaticadienst en Facilities & infrastructure


Dominique MICHAUX
Sébastien YERNA,
Lid
Centraal inspectieteam – Toezicht op de gedragsregels, de tussenpersonen en de financiële dienstverleners - Antiwitwasbeleid – Procure to Pay
Toezicht op de tussenpersonen en de financiële dienstverleners en het Antiwitwasbeleid


Vincent DE BOCK
Centraal inspectieteam en Toezicht op de gedragsregels


Els DE KEYSER
Procure to Pay
Auditeur
Isabelle LE GRAND
Adjunct-Auditeur
Jessica HEYSE
Interne auditor
Marie-Pierre VANRUMBEKE