search_api_autocomplete

Organogram

Directiecomité
Jean-Paul SERVAIS,
Voorzitter
Juridische dienst, dienst 'economische studies en vooruitzichten', cel 'markten en post-trade' en 'beheer van multidisciplinaire teams', Internationale relaties en Sustainability Policy, Strategie en organisatie, Communicatie en financiële educatie
Juridische dienst, dienst 'economische studies en vooruitzichten', cel 'markten en post-trade' en 'beheer van multidisciplinaire teams'


Jean-Michel VAN COTTEM
Internationale relaties en Sustainability Policy


Antoine VAN CAUWENBERGE
Communicatie en financiële educatie


Jim LANNOO
Annemie ROMBOUTS,
Ondervoorzitter
Operationeel toezicht op de markten, asset management en de bancaire spaar- en beleggingsproducten
Toezicht op de informatie van vennootschappen, Toezicht op de financiële rapportering van de emittenten en Toezicht op de financiële markten


Thierry LHOEST
Toezicht op asset management en op bancaire spaar- en beleggingsproducten


Veerle DE SCHRYVER
Personeelsbeheer


Hilde DAEMS
Henk BECQUAERT,
Lid
Expertisecentrum data analytics en Operationeel toezicht op de verzekeringen en de pensioenen
Expertisecentrum data analytics en Toezicht op de verzekeringen


Karel DE BONDT
Toezicht op de pensioenen


Greet T'JONCK
Informaticadienst
Infrastructuur


Dominique MICHAUX
Sébastien YERNA,
Lid
Centraal inspectieteam, Operationeel toezicht op de gedragsregels, de tussenpersonen en de financiële dienstverleners en het antiwitwasbeleid, Boekhouding en beheercontrole
Toezicht op de tussenpersonen en de financiële dienstverleners en het antiwitwasbeleid


Vincent DE BOCK
Centraal inspectieteam en toezicht op de gedragsregels


Els DE KEYSER
Michaël ANDRÉ,
Auditeur
Jessica HEYSSE,
Adjunct-Auditeur
ENFORCEMENT PERIMETERTOEZICHT
Marie-Pierre VANRUMBEKE,
Interne auditor
INTERNE AUDIT