search_api_autocomplete
Home

Protocol over de toetreding van de verzekeringsondernemingen tot de vergelijkingstool voor familiale verzekeringen burgerlijke aansprakelijkheid

In het regeerakkoord van 2020 verbond de regering zich ertoe ervoor te zorgen dat consumenten de belangrijkste bank- en verzekeringsproducten gemakkelijker zouden kunnen vergelijken. Gezien haar ervaring met de simulator en de vergelijkingstool voor spaar- en zichtrekeningen, werd de FSMA gevraagd een nieuwe tool te ontwikkelen en deze ter beschikking te stellen op haar website voor financiële educatie Wikifin.

In november 2022 bereikten de FSMA en Assuralia een akkoord over de ontwikkeling van een vergelijkingstool voor familiale verzekeringen burgerlijke aansprakelijkheid. Deze nieuwe vergelijkingstool moet de consument, als potentieel verzekeringnemer, in staat stellen informatie te verzamelen over de prijzen en de dekkingselementen van de op de markt aangeboden overeenkomsten, en deze gemakkelijk met elkaar te vergelijken. Het vergelijkingstool zal rond april 2023 beschikbaar zijn.

De vergelijkingstool maakt het voorwerp uit van een protocol tussen de FSMA en Assuralia. Dat protocol beschrijft de algemene werking van de vergelijkingstool voor verzekeringsovereenkomsten, de modaliteiten voor de overlegging van informatie door de verzekeringsondernemingen en de modaliteiten voor de toetreding tot het protocol. Een technisch protocol beschrijft op meer gestructureerde wijze de vragen, de soorten antwoorden en de belangrijkste geldende valideringsregels.

De verzekeringsondernemingen die tot het protocol toetreden, verbinden zich ertoe om, op eigen verantwoordelijkheid, de informatie te verstrekken die vereist is voor de goede werking van de vergelijkingstool.

Voor meer uitleg:

 

Meer informatie over de verzekering BA Familiale vindt u op de website Wikifin.