Consumenten

De financiële instellingen die beleggingsdiensten verstrekken moeten de regels naleven die voortvloeien uit de MiFID I- en MiFID II-richtlijnen. De afkorting ‘MiFID’ staat voor ‘Markets in Financial Instruments Directive’. Een van de belangrijkste doelstellingen van deze richtlijnen is de harmonisatie van de beleggersbescherming in Europa.

Om de consumenten duidelijk te informeren over hun rechten, verstrekt de FSMA in een educatieve brochure informatie over de verschillende beleggersbeschermingsmechanismen die deze richtlijnen hebben ingevoerd.

De brochure vat de verschillende verplichtingen samen die de ondernemingen zowel voor, als tijdens en na de belegging door de cliënt moeten nakomen.

In functie van het soort dienst dat de cliënt vraagt (aan- of verkooporder van een financieel product, beleggingsadvies of vermogensbeheer), zullen verschillende beschermingsniveaus gelden. Voor bepaalde transacties zal de onderneming tot de loutere uitvoering overgaan, terwijl zij voor andere transacties een geschiktheids- of passendheidstoetsing zal moeten uitvoeren.