search_api_autocomplete
Home

Standaardformulier voor de kennisgeving van effectenverrichtingen tijdens de biedperiode

Op grond van artikel 12 van het overnamebesluit dient een kennisgeving te gebeuren in geval van verwerving, vervreemding, effectenlening of de afwikkeling voor termijn van een effectenlening, tijdens de biedperiode, met betrekking tot effecten met stemrecht of die toegang geven tot stemrecht van de doelvennootschap, de bieder of van de vennootschap waarvan de effecten als tegenprestatie worden aangeboden.

De kennisgevingsplicht rust op de bieder, de doelvennootschap, de leden van het bestuursorgaan of van het orgaan waaraan het bestuursorgaan een gedeelte van zijn bevoegdheden heeft overgedragen of gedelegeerd van de bieder of de doelvennootschap, de personen die met de bieder of de doelvennootschap in onderling overleg handelen en de personen die rechtstreeks of onrechtstreeks minstens 1% houden van de effecten met stemrecht van de bieder of de doelvennootschap.

Kennisgevingsplichtigen worden verzocht onderstaand formulier in te vullen voor elke verrichte transactie en zowel in xls als in pdf formaat over te maken aan info.ems@fsma.be. Voor meer informatie wordt verwezen naar de procedurenota.

De kennisgevingen worden bekendgemaakt op de website in de rubriek Lijst van kennisgevingen van effectenverrichtingen