search_api_autocomplete
94.

Aan welke bijkomende voorwaarden moeten kredietgevers voldoen die met verbonden agenten werken?

Kredietgevers moeten de volledige en onvoorwaardelijke verantwoordelijkheid opnemen voor de verbonden agenten die voor hun rekening handelen.

Kredietgevers die werken met verbonden agenten, moeten zich ervan vergewissen dat deze laatsten aan alle wettelijke voorwaarden voldoen, onder meer wat de beroepskennis betreft.