search_api_autocomplete
Home
1.

Aan welke voorwaarden moet ik voldoen om een inschrijving te krijgen als agent in een nevenfunctie (consumentenkrediet)?

De volgende inschrijvingsvoorwaarden gelden voor alle kredietbemiddelaars:

U moet het aantal personen in contact met het publiek aan de FSMA meedelen. Dit is bepalend voor het aantal verantwoordelijken voor de distributie dat u moet aanstellen. U moet het bewijs bewaren dat deze personen over de nodige beroepskennis beschikken, maar u moet dit niet bij het inschrijvingsdossier voegen.

Voor elk van de bij de kredietbemiddeling betrokken verantwoordelijke personen moet u het volgende aan de FSMA bezorgen:

U moet aangeven met welke kredietgevers u samenwerkt. U mag enkel samenwerken met vergunde of geregistreerde kredietgevers.

Overzicht van documenten en modeldocumenten

Zie het antwoord op de vraag "Welke documenten moet een agent in een nevenfunctie aan de FSMA bezorgen?".