search_api_autocomplete
205.

Aan welke voorwaarden moet ik voldoen om mijn inschrijving als herverzekeringssubagent te behouden ?

  • U moet blijvend aan de inschrijvingsvoorwaarden voldoen;
  • U moet voldoen aan de geldende bijscholingsvereisten voor de verantwoordelijke personen en de personen in contact met het publiek;
  • U moet aan de FSMA een jaarlijkse bijdrage in de werkingskosten betalen;
  • U moet de wetgeving over verzekeringsbemiddeling naleven;
  • U moet antwoorden op de vragen van de Ombudsman van de Verzekeringen;
  • U moet antwoorden op de vragen van de FSMA en haar, binnen de termijn die zij vastlegt, alle inlichtingen en documenten bezorgen die zij nodig heeft voor haar toezichtsopdracht;
  • U moet de FSMA op de hoogte brengen van alle wijzigingen in het online inschrijvingsdossier.