search_api_autocomplete
239.

Aan welke voorwaarden moet ik voldoen om mijn inschrijving als verzekeringssubagent te behouden ?

  • U moet blijvend aan de inschrijvingsvoorwaarden voldoen;
  • U moet voldoen aan de geldende bijscholingsvereisten voor de natuurlijke personen die als tussenpersoon zijn ingeschreven, voor de verantwoordelijken voor de distributie, en voor de effectieve leiders die de facto verantwoordelijk zijn voor het verzekeringsdistributiebedrijf;
  • U moet een jaarlijkse bijdrage betalen in de werkingskosten van de FSMA;
  • U moet de wetgeving over verzekeringsdistributie naleven;
  • U moet antwoorden op de vragen van de Ombudsman van de Verzekeringen;
  • U moet antwoorden op de vragen van de FSMA en haar, binnen de termijn die zij vastlegt, alle inlichtingen en nodige documenten bezorgen die zij nodig heeft voor haar toezichtsopdracht;
  • U moet de FSMA op de hoogte brengen van alle wijzigingen in het online inschrijvingsdossier;
  • Bovendien indien u inschrijving geschorst of geschrapt wordt of als de FSMA maatregelen neemt ten gevolge van de vaststelling dat u niet werkt overeenkomstig de regels betreffende de verzekeringsdistributie, moet u de FSMA het bewijs leveren dat u de verzekeringsmakelaar of -agent onder wiens aansprakelijkheid u handelt hiervan op de hoogte hebt gebracht.