search_api_autocomplete
239.

Aan welke voorwaarden moet ik voldoen om mijn inschrijving als verzekeringssubagent te behouden ?

  • U moet blijvend aan de inschrijvingsvoorwaarden voldoen;
  • U moet voldoen aan de geldende bijscholingsvereisten voor de verantwoordelijke personen en de personen in contact met het publiek;
  • U moet een jaarlijkse bijdrage betalen in de werkingskosten van de FSMA;
  • U moet de wetgeving over verzekeringsdistributie naleven;
  • U moet antwoorden op de vragen van de Ombudsman van de Verzekeringen;
  • U moet antwoorden op de vragen van de FSMA en haar, binnen de termijn die zij vastlegt, alle inlichtingen en nodige documenten bezorgen die zij nodig heeft voor haar toezichtsopdracht;
  • U moet de FSMA op de hoogte brengen van alle wijzigingen in het online inschrijvingsdossier;
  • Bovendien indien u inschrijving geschorst of geschrapt wordt of als de FSMA maatregelen neemt ten gevolge van de vaststelling dat u niet werkt overeenkomstig de regels betreffende de verzekeringsdistributie, moet u de FSMA het bewijs leveren dat u de verzekeringsmakelaar of -agent onder wiens aansprakelijkheid u handelt hiervan op de hoogte hebt gebracht.