search_api_autocomplete
304.

Heb ik als incassobureau een vergunning nodig als kredietgever?

Ondernemingen die als incassobureau zijn ingeschreven door de FOD Economie hebben een voorafgaande vergunning nodig als kredietgever indien zij hypothecaire kredietovereenkomsten met een onroerende bestemming wensen over te nemen.

Een vergunning is niet nodig onder de voorwaarde dat het incassobureau enkel hypothecaire schuldvorderingen overneemt die voordien opeisbaar zijn geworden en waarvoor geen termijn (van betaling) meer is toegekend. Ook in de volgende gevallen is als incassobureau geen vergunning als kredietgever vereist:

  • de overname van hypothecaire kredietovereenkomsten met een roerende bestemming;
  • de overname van consumentenkredietovereenkomsten.